Multilateraal belastingverdrag voor NederlandNederland ondertekende onlangs de wijziging van het WABB-verdrag. Voor tot het verdrag toetredende landen is het daardoor eenvoudig fiscale informatie uit te wisselen met Nederland, de Antillen en Aruba. In het WABB-verdrag zijn regels opgenomen over informatie-uitwisseling en wederzijdse bijstand in belastingzaken. De wijziging hangt samen met de internationale discussie over de uitwisseling van fiscale informatie en het in de weg staan van het bankgeheim daarbij. Ook landen die geen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) of de Raad van Europa, krijgen nu toegang tot het verdrag. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook ontwikkelingslanden makkelijker fiscale gegevens uitwisselen. Bovendien wordt invulling gegeven aan de oproep van G20 en OESO om deze landen te ondersteunen bij het verbeteren van hun belastingheffing en belastinginning.

Strijd
Nederland is groot voorstander van de wijziging en heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming ervan. Het verdrag past in de strijd die minister Jan Kees de Jager van Financiën voert tegen zwartsparen en is een aanvulling op de reeks verdragen die De Jager de afgelopen tijd heeft afgesloten. 

Bron: Ministerie van Financiën

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën