Multifunctionele accommodaties: de kogel is door de kerkAfgelopen week heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin monumentale kerkgebouwen voor evenementen, zoals congressen, bruiloften, modeshows, recepties, diners concerten of presentaties ter beschikking worden gesteld. De woningcorporatie heeft terecht voor deze dienstverlening btw berekend en alle voorbelasting op de verbouwingskosten in aftrek gebracht. Een uitspraak, die een speciale nieuwsbrief editie rechtvaardigt.

De casus

Een woningcorporatie heeft verschillende bij haar in eigendom zijnde kerkgebouwen gerenoveerd en daarna in exploitatie genomen voor verschillende evenementen. Uit de rechtbankprocedure leiden wij af dat naast de gemelde evenementen, de gebouwen ook worden gebruikt voor kerkdiensten, condoleance-bijeenkomsten, exposities, en huwelijksvoltrekkingen. Om de in rekening gebrachte btw op de renovaties in aftrek te kunnen brengen, heeft de woningcorporatie aan de gebruikers btw in rekening gebracht. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat het ter beschikkingstellen moet worden geduid als de verhuur van een onroerende zaak en de bijkomende dienstverlening het verhuurelement niet verandert. Zowel de rechtbank als het gerechtshof staan de woningcorporatie geen recht op aftrek toe, omdat naar hun oordeel geen gebruik kan worden gemaakt van de faciliteit van Mededeling 40.

Mededeling 40 (thans onderdeel 7.3.6. van het besluit van 23 juli 2009)

In deze goedkeuring is opgenomen dat ondernemers, wier activiteiten bestaan uit het ter beschikkingstellen van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte, ook zonder een daartoe strekkend optieverzoek voor btw-belaste verhuur, deze ruimten met btw ter beschikking mogen stellen aan personen die daar voor slechts korte periode verblijfhouden. In dit kader wordt goedgekeurd dat eventueel ander gebruik van de ruimte, welk gebruik plaatsvindt naast het gebruik als congres- vergader- en tentoonstellingsruimte, aan de toepasselijkheid van de regeling niet in de weg staat.

Het oordeel

De Hoge Raad heeft in deze zaak vastgesteld dat de woningcorporatie, gelet op de activiteiten in de kerkgebouwen een dergelijke ondernemer is en dat terecht btw in rekening is gebracht aan de gebruikers. De Hoge Raad gaat ook in op het standpunt van de staatssecretaris van Financiën dat het uitzonderen van ondernemers als belanghebbende, wier activiteiten als geheel bezien niet voornamelijk bestaan uit het verrichten van belaste prestaties, een onevenredig voordeel mee zou brengen met betrekking tot het recht op aftrek van voorbelasting. De Hoge Raad geeft aan dat aan de geboden faciliteit juist het voordeel van het recht op aftrek van voorbelasting is verbonden. Het zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel deze gunstige behandeling aan de woningcorporatie te onthouden.

De nabije toekomst

Op dit moment zijn twee zaken bij de Hoge Raad aanhangig die eveneens betrekking hebben op Mededeling 40. Dit betreft enerzijds de zaak Moerdijk (nieuwsbrief 2011-15) en anderzijds de zaak Hellevoetsluis (nieuwsbrief 2012-2). Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat beide zaken op vergelijkbare wijze zullen worden beoordeeld.

De praktijk

Net zoals woningcorporaties investeren veel gemeenten in maatschappelijk vastgoed. In veel multifunctionele accommodaties (MFA’s) zijn ruimten beschikbaar, die als congres- of vergaderruimten met allerlei bijkomende dienstverlening ter beschikking worden gesteld. Lezen wij de uitspraak goed, dan kan een dergelijke exploitant deze ruimten met btw aan gebruikers ter beschikking stellen. Dit biedt vervolgens veel gemeenten de mogelijkheid dit deel van het vastgoed btw-belaste te exploiteren. Omdat – net als bij sportaccommodaties – in dergelijke situaties de aftrekbare voorbelasting meestal hoger is dan de verschuldigde btw, is deze uitspraak gunstig voor de eigenaren en/of exploitanten van MFA’s.

Normaal gesproken hebben uitspraken alleen werking voor de toekomst en zal de gemeente voor nieuwe projecten hiermee rekening gaan houden. Wij geven u in overweging ook eens te kijken of de uitspraak ook van toepassing is op nieuwbouw in de afgelopen jaren. Btw-vrijgestelde verhuur kan immers – als de verhuurder voldoet aan de voorwaarden – altijd vanaf heden worden aangepast naar btw-belaste verhuur. Dit betekent dat naar tijdsgelang periodiek een stukje van de investerings-btw kan worden teruggevraagd. Graag beoordelen wij voor u of een dergelijke meevaller voor u te realiseren is.

Colofon

Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën