Mkb: regelzucht belemmert groeiNederlandse bedrijven wijzen regelzucht (23 procent) aan als voornaamste groeibelemmerende factor voor het mkb in 2010. Dat blijkt uit het jongste International Business Report (IBR) van accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton.
Vorig jaar nog stond de zorg over het tekort aan geschoold personeel nummer één met 40 procent. Deze factor daalde met 22 procentpunten naar de derde plaats (18 procent). Nederlandse mkb’ers geven orderschaarste een tweede plaats (20 procent), net als in 2009. Europa lijkt ook last te ervaren van regelzucht (34 procent), maar beschouwt orderschaarste als een groter probleem (41 procent). Andere groeibelemmerende factoren die zijn voorgelegd aan mkb’ers betreffen financieringskosten, werkkapitaalkrapte en gebrek aan lange termijn financiering.

Europa ligt met haar 41 procent in lijn met het wereldgemiddelde: mondiaal wijst 39 procent orderschaarste aan als groeibelemmerende factor. Regelzucht neemt een overtuigende tweede plaats in met 32 procent (net als in 2009). Buurlanden België en Duitsland volgen deze rangorde: orderschaarste gevolgd door regelzucht. Personeelskrapte neemt bij beide buren net als in Nederland een derde plaats in. De andere voorgelegde factoren in het onderzoek volgen op grote afstand. “Ondanks alle inspanningen om regeldruk terug te dringen in ons land, wordt het kennelijk in de praktijk nog niet zo beleefd bij het midden- en kleinbedrijf”, stelt Frank Ponsioen, business leader mkb bij Grant Thornton.“Verder is het opmerkelijk om te constateren dat een krappe orderportefeuille zelfs als relatief minder belemmerend wordt ervaren. De vele regels en verboden belemmeren concurrentie, innovatie en flexibel gebruik van werknemers. Het huidige proces van deregulering lijkt soms juist meer regels te creëren en drempels op te werpen. Duidelijk is dat het terugdringen van regeldruk hoog op de politieke agenda moet blijven staan. Regeldruk wordt tenslotte gezien als één van de oorzaken van de kloof tussen samenleving en overheid. Interessant is om te zien dat vanuit Brussel onlangs een vergaande dienstenrichtlijn is ingesteld die de spreekwoordelijke paarse krokodil moet aanpakken. Bedrijven hoeven dan nog maar bij één loket aan te kloppen.”

Twijfel over financiering
Wereldwijd groeit het vertrouwen van mkb’ers dat de toegang tot krediet makkelijker wordt in 2010. Volgens het IBR denkt 35 procent van de bedrijven dat de financieringsmogelijkheden dit jaar beter of aanzienlijk beter zullen zijn, waar dit percentage een jaar geleden slechts 14 procent bedroeg. Daar staat wel tegenover dat 32 procent geen verandering op dat gebied verwacht. De EU is relatief negatiever, 34 procent verwacht een afname van de mogelijkheden. Bij Nederlandse ondernemers denkt 41 procent dat de toegang tot financiering minder of aanzienlijk minder zal zijn. Samen met buurlanden Duitsland (64 procent) en België (42 procent), de stroef draaiende economieën van Griekenland (40 procent) en Japan (47 procent), behoort Nederland tot de vijf somberst gestemde economieën. 

Opkomende trend: leasen
Uit het onderzoek van Grant Thornton blijkt dat wereldwijd 69 procent de steun van de financieringspartners als ‘goed’ of ‘zeer goed’ beoordeelt. Dit is onveranderd gebleven ten opzichte van 2009. Bij Nederlandse ondernemers is dat percentage 51 procent. Noord-Amerika is de meest optimistische handelszone met 73 procent. Kijkend naar externe financieringsbronnen voor het mkb lijkt leasen een opkomende trend in Nederland met 6 procent in de plus. Dit percentage is de uitkomst van de balans tussen bedrijven die een toename verwachten en bedrijven die een afname verwachten. Subsidies staan bij het Nederlandse mkb eveneens in de plus (3 procent). Wereldwijd worden subsidies zelfs als populairste trend aangemerkt: deze financieringsbron staat 5 procent in de plus. Bron: GT.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën