MKB-Nederland juicht snellere betaaltermijn voor overheid toeMinister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil wettelijk vastleggen dat de overheid alle facturen binnen 30 dagen betaalt in plaats van 45. MKB-Nederland is blij dat het kabinet niet tot 2013 wacht en eindelijk deze daadkracht toont. Al tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland in 2009 maakte destijds minister-president Balkenende de belofte dat de overheid haar rekeningen op tijd zou gaan betalen. Met de regeling wil het kabinet de lasten voor het bedrijfsleven verminderen.

Voor ondernemers is een snelle betaling van levensbelang. De liquiditeit van bedrijven neemt hierdoor toe, van essentieel belang in deze tijden. Om betalingen te bespoedigen, mogen schuldeisers als stok achter de deur €40 als minimumvergoeding voor eigen incassokosten in rekening brengen. Daarnaast verhoogt het kabinet de wettelijke handelsrente met 1 procentpunt. Bedrijven onderling moeten uiterlijk binnen 60 dagen elkaars rekeningen betalen.

Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om voor 16 maart 2013 de Europese richtlijn ‘Late Payment Directive’ (inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties) te implementeren. Dankzij deze richtlijn zullen voor ondernemingen en overheidsinstanties in alle EU-landen dezelfde betaaltermijnen gelden. Ook kunnen Nederlandse ondernemingen voortaan in alle lidstaten dezelfde maatregelen nemen om tijdige betaling van hun facturen af te dwingen. Bron: www.mkb.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën