Memorie van antwoord Belastingplan 2016 gepubliceerdDe staatssecretaris heeft de memorie van antwoord bij het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Eerste Kamer. Hierin beantwoordt hij vragen over o.a. het aanscherpen van het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling (WKR).

De NOB heeft in haar commentaar gevraagd om een verduidelijking van het gebruikelijkheidscriterium van de WKR. De staatssecretaris schrijft in de memorie van antwoord dat het gebruikelijkheidscriterium ‘niets meer en niets minder is dan een veiligheidsklep om te beoordelen of niet ten onrechte afgeweken wordt van de hoofdregel dat een werknemer belasting verschuldigd is over zijn loonbestanddelen’. Als de werkgever van deze hoofdregel afwijkt en vergoedingen en verstrekkingen aanwijst als eindheffingsbestanddeel, is een toets aan het gebruikelijkheidscriterium aan de orde.

Bij de gebruikelijkheidstoets zal niet naar gebruik in één specifiek jaar worden gekeken. Het gebruikelijkheidscriterium is een flexibele norm die mee kan bewegen met de tijd. Het is dus niet bij voorbaat uitgesloten dat oude gebruiken herleven of nieuwe gebruiken kunnen ontstaan, aldus Wiebes.

Voorbeelden van loonbestanddelen waarvan het ongebruikelijk is dat de werknemer deze belastingvrij ontvangt, zijn het maandloon, vakantiegeld, hoge bonussen of vergoeding van vermogensschade bij indiensttreding. Vergoedingen of verstrekkingen die zien op kosten met een gemengd karakter (ten behoeve van zakelijk en privégebruik) en een relatie hebben met kosten die de werknemer maakt in het kader van de (behoorlijke) vervulling van zijn dienstbetrekking, zullen eerder als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen. Volgens de staatssecretaris is bijvoorbeeld het als eindheffingsbestanddeel aanwijzen van een vergoeding van een (elektrische) fiets die de werknemer gebruikt voor woon-werkverkeer en van verstrekking van een kerstpakket niet ongebruikelijk.

Andere onderwerpen

In de memorie van antwoord geeft Wiebes ook antwoord op vragen over o.a. de herziening van box 3, het pakket bestrijden emigratielek ab-houders en de integratie S&O-afdrachtvermindering en RDA. Bekijk hier het volledige document.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën