Memorie van Antwoord Belastingplan 2011Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de schriftelijke vragen van de Eerste Kamerfracties over de bovengenoemde wetsvoorstellen in één document beantwoord.

De volgende onderwerpen komen hierin aan de orde:

•verhoging btw-tarief podiumkunsten,
afschaffing van de heffingskortingen box 3 voor maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen,
•verlaagde btw-tarief renovatie particuliere woningen,
•afvalstoffenbelasting,
•werkkostenregeling,
•belastingheffing woningcorporaties die zich toeleggen op ouderenhuisvesting,
•reparatie constructies onroerende zaaklichamen,
•omzetting van BPM in MRB,
•verlaging vennootschapsbelastingtarief,
•willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil),
•aanpassing verliesverrekening art. 20a Wet Vpb,
•aanpassing tbs-regeling bij gemeenschap van goederen,
•peildatum box 3 in buitenlandsituaties,
•overlijden van de in gemeenschap van goederen gehuwde directeur-grootaandeelhouder,
•nieuwe partnerbegrip per 1 januari 2011,
•energiebelasting op aardgas voor de tuinbouw,
•compensatie stijging zorglasten ondernemers,
•echtscheidingsregeling eigen woning,
•commentaar redactie Vakstudie-Nieuws,
•intrekking toelichting bij de Wet op belastingen van rechtsverkeer,
•koopkrachtpakket,
•effect verhoging assurantiebelasting,
•WBSO,
•vereenvoudiging belastingstelsel,
•ANBI’s en SBBI’s,
•belastingen op drinkwater en
•de Edelweissroute.

 Lees verder.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën