Meer fiscale zekerheid voor besloten fondsen voor gemene rekening actief in de VSEr is meer fiscale zekerheid gekomen voor Nederlandse besloten fondsen voor gemene rekening die in de VS investeren. Dit volgt uit een overeenkomst -Competent Authority Agreement- die de Nederlandse en Amerikaanse overheden onlangs daarover hebben gesloten.

De overeenkomst houdt in dat de VS de fiscale kwalificatie van Nederland van een besloten fonds voor gemene rekening zal volgen. Dat leidt ertoe dat voor zover inwoners van Nederland in het besloten fonds voor gemene rekening participeren, het besloten fonds als fiscaal transparant wordt beschouwd. Transparant wil zeggen dat het fonds niet zelfstandig belast wordt voor de behaalde voordelen, maar dat deze winsten rechtstreeks worden toegerekend aan en belast bij de achterliggende deelgerechtigden. In geval een besloten fonds niet transparant is, worden deelnemers in zo’n fonds geconfronteerd met een extra belastingheffing (bij het fonds) in vergelijking met de situatie dat een deelnemer zelf rechtstreeks in de VS zou beleggen.

Het besloten fonds voor gemene rekening wordt in de praktijk door binnen- en buitenlandse pensioenfondsen en andere investeerders wel eens als investeringsvehikel gebruikt vanwege te behalen voordelen door ‘asset pooling’. Asset pooling is het bundelen van te beleggen vermogens met als voornaamste doel rendementsverbetering en risicospreiding. Door vermogens te bundelen in besloten fondsen voor gemene rekening kunnen door financiële instellingen aanzienlijke kostenbesparingen voor investeerders worden gerealiseerd.

Momenteel heeft Nederland met Canada, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen en de VS overeenkomsten gesloten inzake de fiscale behandeling van besloten fondsen voor gemene rekening. Met Duitsland is een bepaling in het nieuw gesloten belastingverdrag overeengekomen.

De Competent Authority Agreement is op 21 mei 2012 ondertekend en op dezelfde dag in werking getreden.

Bron: Ministerie van Financiën

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën