Meer betalen als u naar de rechter staptU zult meer moeten gaan betalen om naar de rechter te stappen! In het regeerakkoord staat dat de overheid de rechtspraak kostendekkend wil maken. Het kabinet heeft dan ook het voornemen om per 2013 de gang naar de rechter duurder te maken.

U draait voor de kosten op
U zult voortaan zelf de kosten voor de gang naar de rechter moeten gaan betalen. Daarnaast zullen de griffierechten voor de civiele en bestuursrechtspraak ook gaan toenemen.

Civiele recht
U komt met het civiele recht in aanraking indien u een conflict heeft met een burger of bedrijf. Het gaat hierbij om zaken waar de overheid geen rol in speelt.

Indien u bijvoorbeeld een geschil heeft met een afnemer en naar de civiele rechter wilt stappen, zult u in de toekomst €1.950 aan griffierechten moeten betalen in plaats van de huidige € 530. Voor minder grote zaken zullen de kosten stijgen van € 110 naar € 1.190.

Bestuursrecht
Bij bestuursrecht speelt de overheid wel een rol en daar komt u mee in aanraking ingeval u een geschil heeft met de gemeente, provincie of de Belastingdienst.

De bovengenoemde bedragen zullen ook gaan gelden voor deze geschillen.

Let op!
Het is nog niet bekend wanneer het bovenstaande in werking treedt.
Bron: FKC. Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief: www.fiscalenieuwsbrief.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën