Mazars presenteert MVO ambities in eerste duurzaamheidsverslag (28 februari 2012)Mazars is zich zeer bewust van maatschappelijke veranderingen en de noodzaak om nieuwe wegen in te slaan om ook op termijn welzijn en welvaart te kunnen creëren. We willen dan ook een voortrekkersrol spelen op dit gebied en dat heeft geleid tot stevige ambities die zijn gepubliceerd in een eerste duurzaamheidsverslag.

Bedrijven en overheden worden nadrukkelijker dan vroeger op hun verantwoordelijkheid voor mens en milieu gewezen. Het wordt steeds duidelijker dat er radicale veranderingen nodig zijn om ook op termijn welvaart en leefbaarheid te garanderen. We lijken wat dat betreft op een breekpunt in de tijd te zijn beland. Transparantie is bovendien de norm geworden, zeker met de alomtegenwoordigheid van internettoegang en sociale media.

In Nederland pakt Mazars het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met kracht op, en wil haar verantwoordelijkheid nemen voor mens, milieu en maatschappij. Bestuurder Paul Steman: “Ons Partnership Social Responsibility (PSR) programma gaat over bedrijfsethiek, mens, milieu, ketenverantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid en is in de branche trendsettend qua ambitieniveau. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is volgens ons niet alleen de normaalste zaak van de wereld, maar is ook van belang voor elke adviseur. Een accountant is in onze visie op een breed gebied het geweten van zijn/haar klant en dat omhelst ook het meedenken over MVO-beleid en –rapportages.”

Mazars wil een sociaal innovatieve en verantwoorde werkgever en opdrachtnemer zijn en haar prestaties hierin blijvend verbeteren. Mazars wil ook de impact op de leefomgeving substantieel verminderen. Het PSR rapport geeft inzicht in de doelstellingen en hoe Mazars deze wil realiseren. Steman: “Eenvoudig is dat niet altijd, want er spelen soms weerbarstige dilemma’s. Maar afgaande op onze ervaringen in het eerste jaar na het formuleren van het beleid zijn we erg positief gestemd. Er is veel verbeterpotentieel dat de komende jaren zal worden ontwikkeld en er komt veel energie los in de organisatie en daarbuiten. Een mooie bevestiging hiervan is het feit dat de Nederlandse ambities en aanpak inmiddels door Mazars Groep zijn overgenomen. Met de wil en kracht van 13.000 Mazarianen kunnen wij nog veel meer bereiken.”

Bekijk het duurzaamheidsverslag hier.

Bron: Mazars

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën