MarktgeldenIn het verleden is menigmaal een discussie ontstaan met een belastinginspecteur of markt- en kermisgelden een vergoeding voor een ondernemersprestatie vormen, dan wel dat sprake is van een bijdrage die ontvangen wordt ‘als overheid’. Het besluit geeft daarover nu duidelijkheid.

Onder verwijzing naar het Porto –arrest van het Hof van Justitie bepaalt de staatsecretaris dat als markten worden georganiseerd op de openbare weg, sprake is van het handelen als overheid. Dit heeft tot gevolg dat de ontvangen bijdrage niet aan de heffing van btw is onderworpen en dat de btw op toerekenbare kosten, zoals schoonmaakkosten, voor compensatie in aanmerking komen. Er zijn twee belangrijke aspecten in dit kader te onderkennen, namelijk de openbare weg en bijkomende kosten.

 

De openbare weg vervult in dit kader een cruciale rol. Als de markt of kermis namelijk niet op een openbare weg wordt gehouden, maar op een afzonderlijk evenemententerrein dat normaal gesproken niet toegankelijk is als openbare weg, zal de fiscale uitkomst anders zijn.

Bij veel markten en kermissen wordt door de gemeente elektra geleverd aan de marktkoopman of de kermisexploitant. In een bijlage van de Btw-richtlijn wordt aangegeven dat een gemeente bij de levering van elektriciteit altijd als btw-ondernemer optreedt. Dit betekent dat de gemeente hiervoor altijd een factuur met btw dient uit te reiken en de btw op aangifte dient te voldoen, tenzij hierover praktische afspraken zijn gemaakt met de Belastingdienst. Als deze afspraken er niet zijn en er wel een afzonderlijke vergoeding wordt ontvangen voor de levering van elektriciteit, is het goed eens te kijken naar de afrekeningen die de marktmeester namens de gemeente afgeeft. Voldoen deze afrekeningen aan de factuurvereisten van de Wet op de omzetbelasting 1968?

Colofon

Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën