Maak uw bezwaar echt duidelijk aan de fiscusKrijgt uw onderneming een besluit van de Belastingdienst binnen waar u het totaal niet mee eens bent? Maak dan in uw bezwaarschrift duidelijk dat u het niet eens bent met het besluit van de fiscus. Aan de inhoud van uw brief moet namelijk duidelijk blijken dat het om een bezwaar gaat. Dit blijkt ook uit de volgende uitspraak van rechtbank Leeuwarden.

De vrouw in deze zaak kreeg een aanslag successierecht opgelegd van € 46.305. De vrouw maakte bezwaar tegen deze aanslag, maar deze werd niet aangemerkt als bezwaarschrift. De brief van de vrouw stuurde, volgens het Hof Leeuwarden, alleen op een overleg met de inspecteur over toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. Hierop ging de vrouw in hoger beroep. De inspecteur was echter van mening dat de vrouw geen bezwaar had ingediend tegen het besluit dat hij genomen had. Volgens het hof bleek in die zaak ook dat de belastingplichtige en zijn gemachtigde niet de intentie hadden om bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde aanslag. Omdat de brief niet kwalificeerde als een bezwaarschrift kon de vrouw niet in beroep komen tegen het uitblijven of niet tijdig nemen van een besluit (fictieve weigering) op haar bezwaarschrift.

Duidelijk bezwaar maken tegen aanslag

Het is dus niet zo dat een brief waarin een belastingplichtige of zijn gemachtigde ingaat op bijvoorbeeld een door de inspecteur opgelegde aanslag automatisch als bezwaarschrift wordt aangemerkt. Voor een bezwaarschrift gelden enkele vormvereisten. Zo moet uit de brief duidelijk zijn af te leiden dat men bezwaar maakt tegen de desbetreffende besluit of aanslag. Het opnemen van de woorden ‘bezwaar’ of ‘bezwaarschrift’ is overigens niet vereist.

Gerechtshof Leeuwarden, 17 januari 2013, LJN: BY8719

Bron: Rendement Uitgeverij

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën