LezersvraagBij de redactie is een vraag binnengekomen over het verlaagde btw-tarief op het arbeidskostenelement bij renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Dat geldt voor de periode 1 oktober 2010 tot en met 1 juli 2011. Een lezer vraagt zich af of de periode waarvoor deze crisismaatregel geldt, wordt verlengd.

Het tijdelijk verlaagde btw-tarief op het arbeidskostenelement voor renovatie- en onderhoudswerkzaamheden bij woningen die ouder zijn dan twee jaar, heeft geleid tot een stimulering van de bouwsector. Vooraf werd begroot dat het bouwvolume per saldo  als gevolg van de tijdelijke maatregel zou toenemen met € 120 miljoen in 2010 en € 320 miljoen in 2011. Voor een deel gaat het daarbij om investeringen die naar voren zijn gehaald en daarom gaat een bedrag van € 230 miljoen ten koste van de bouwproductie na 2011 (zie de website van Bouwend Nederland en de daarbij genoemde studie van het Economisch Instituut voor de Bouw).

De bouwwereld is van mening dat de maatregel weliswaar pas laat, goed op gang is gekomen maar dat de effecten zeer positief zijn. Omdat de bouwwereld nog lang niet uit de recessie is gekropen, dringt men al enige tijd bij de bevoegde bewindslieden aan op verlenging van de maatregel. Tot nu toe krijgt men nul op het rekest, omdat verlenging van de maatregel tot een te grote derving van btw-inkomsten bij de staat leidt. 

Hoewel het niet uitgesloten is dat bewindslieden op enig moment toch tot verlenging besluiten, moet de bouwwereld er vooralsnog vanuit gaan dat de maatregel per 1 juli 2011 stopt. Dat betekent voor de praktijk dat ook weer de arbeidskosten van de werkzaamheden die niet zijn afgerond per die datum voor het volledige bedrag worden belast met 19% btw. 

Een renovatie- of onderhoudsdienst wordt als afgerond beschouwd als de technische oplevering heeft plaatsgevonden. De oplevering vindt plaats als het afgesproken werk is voltooid en de consument het werk heeft aanvaard. Afronding en aanvaarding kunnen dus blijken uit een procesverbaal van oplevering. Woningcorporaties moeten er daarom op blijven aandringen dat de technische oplevering van de werkzaamheden vóór de genoemde datum plaatsvindt. Op deze manier stellen zij het verlaagde tarief op het arbeidskostenelement van de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden veilig.
Colofon
Ed Schwering is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Reacties

1 reactie to “Lezersvraag”
  1. Constance says:

    Geweldig voor de weinige bouwondernemers dat ze nog een jaar met een verlaagd BTW-tarief kunnen doorgaan. Maar geldt het verlaagde BTW-tarief ook voor b.v. het verbouwen van een clubhuis?

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën