Leuker kunnen we het niet maken, wel beterDe Belastingdienst verbeterde zijn dienstverlening aan burgers en bedrijven aanzienlijk in 2009. Dit blijkt uit het beheersverslag 2009 waarin de Belastingdienst verantwoording aflegt over zijn prestaties.

De in het beheersverslag 2009 van de Belastingdienst vermelde resultaten zijn voor de Algemene Rekenkamer aanleiding om het bezwarenonderzoek naar de Belastingdienst te stoppen. Minister De Jager van Financiën is verheugd met de stappen die zijn gezet. ‘De medewerkers van de Belastingdienst hebben in 2009 keihard gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening. Dat werpt nu zijn vruchten af.’

Resultaten
Zo nam het aantal ICT-problemen ten opzichte van 2008 met meer dan de helft af en werd er begonnen met de vereenvoudigingoperatie van de IV-keten (de productieketen van de Belastingdienst inclusief de automatisering).

Ook is het Toeslagenproces op orde gebracht en nam het aantal klachten hierover sterk af. Verder zorgde de succesvolle introductie van de Voorafingevulde Aangifte ervoor dat gebruikers sneller en makkelijker aangifte konden doen.

Horizontaal toezicht
In 2009 werd verder veel aandacht besteed aan de dienstverlening aan het bedrijfsleven. Zo sloot de Belastingdienst met 60 zeer grote ondernemingen en 50 middelgrote organisaties convenanten voor horizontaal toezicht. In het MKB zijn een tiental convenanten afgesloten met fiscale intermediairs en koepelorganisaties. Bedrijven en organisaties ervaren hierdoor minder administratieve lasten en lopen minder fiscale risico’s. Startende ondernemers werden bezocht om ze vroegtijdig te informeren over hun fiscale verplichtingen zodat het aantal correcties achteraf kan dalen.

De Belastingdienst verwerkte in 2009 ruim 55 miljoen aanslagen en keerde 7,5 miljoen toeslagen uit.Bron: Belastingdienst

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën