Leidraad Invordering 2008 geactualiseerdDe staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering 2008 geactualiseerd. Dit was volgens hem nodig gelet op de vele wetswijzigingen in het afgelopen half jaar, zoals de inwerkingtreding van de bijzondere uitstelfaciliteit voor exitheffingen en de aanvulling op het beleid voor kort uitstel van betaling voor ondernemers.

Een van de wijzigingen die meteen in het oog springt, is de bepaling dat de ontvanger van de Belastingdienst verplicht is uitstel van betaling te verlenen als de vertrekkende ondernemer aan de voorwaarden in artikel 25a van Invorderingswet voldoet. De ontvanger heeft voortaan dus minder beleidsvrijheid dan in gevallen waarbij de ondernemer een verzoek indient voor uitstel van betaling wegens betalingsproblemen. Verder is het overgangsrecht in verband met het vervallen van de bijzondere uitstelfaciliteit voor conserverende aanslagen kapitaalverzekering eigen woning ook in de Leidraad verwerkt. De Leidraad bevat ook een wijziging die samenhangt met de regeling op grond waarvan ondernemers kort schriftelijk of telefonisch uitstel kunnen krijgen voor motorrijtuigenbelasting. De staatssecretaris merkt wel op dat dit uitstel niet geldt voor de BPM en de belasting zware motorijtuigen. De ontvanger verleent in deze gevallen geen uitstel van betaling. Deze belastingen moeten immers betaald zijn voordat de ondernemer met het voertuig de weg op kan gaan.

Meer informatie: Bron: ministerie van Financiën, 28 juni 2013, BLKB2013/1158M

Bron: www.Taxence.nl

Test

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën