Leaserijders kiezen voor minder bijtellingWerknemers die in aanmerking komen voor een auto van de zaak geven dit privilege niet snel op maar kiezen wel steeds vaker voor een model met minder bijtelling. Terwijl het totale aantal auto’s van de zaak de afgelopen vier jaar nagenoeg gelijk bleef, halveerde (- 40%) het aantal auto’s met het hoogste bijtellingstarief van 25%. Dit blijkt uit een inventarisatie van de gegevens uit salarisadministratiesdoor BDO HR Services.

Het aantal auto’s waarbij geen bijtelling hoeft plaats te vinden – auto’s met minimale CO2-uitstoot – begint sinds 2009 langzaam aan te groeien. In het verlaagde tarief van 14% bijtelling steeg het aantal auto’s explosief met 122%. In 2012 zwakte dit weer af naar 41% groei maar dat kan volgens BDO te maken hebben met het feit dat de grens van CO2-uitstoot is verlaagd en er daardoor minder auto’s in deze categorie vallen.

Ondernemers reageren traag op leaseregeling

Ondanks de sterke daling van het aantal auto’s van de zaak die in het standaardtarief (25%) voor bijtelling vallen, noemen de adviseurs van BDO HR Services het verbazingwekkend dat werkgevers niet actiever op de fiscale regeling rond leasen reageren: “Verandering in het wagenpark kan direct kostenbesparing opleveren voor zowel werkgever als werknemer. De eerstgenoemde maakt lagere leasekosten terwijl de werknemer een lagere bijtelling krijgt. Je zou zeggen dat in dit tijdsgewricht ondernemers zo snel mogelijk overstappen naar auto’s in de laagste categorie bijtelling. Duurzaam ondernemen en werken aan een gezond rendement van de onderneming gaan in dit vraagstuk hand in hand. Ondernemers doen er verstandig aan een rationele afweging te maken en andere keuzes te maken waar het mobiliteit betreft”, aldus Jos Zomerdijk, partner bij BDO en verantwoordelijk voor de nieuwe ‘one stop shop’ BDO HR Services.

Neerwaartse trend catalogusprijs

Ook de gemiddelde catalogusprijs in het standaard tarief van 25 procent liep in 2011 sterk terug. In 2012 was weer een lichte stijging te bespeuren. De gemiddelde catalogusprijs in het verlaagde tarief (0% en 14% bijtelling) blijft wel dalen. Zomerdijk: “In deze categorieën voldoen steeds minder auto’s aan de criteria. We wijten de teruglopende catalogusprijs dan ook aan het feit dat werknemers  steeds kleinere auto’s kiezen  die nog aan de uitstootcriteria voldoen”.

Over BDO HR Services

Binnen BDO HR Services werken salarisadministrateurs, fiscalisten, arbeidsjuristen en consultants (oa. op HR- en salarisadministratie-gebied) gezamenlijk aan HR-vraagstukken wat zorgt voor optimale synergie tussen de verschillende vakgebieden. Zomerdijk: “We ontdekten dat ondernemers behoefte hebben aan vakgebied-overstijgende ondersteuning en advies op HR-gebied. En dat ze dat niet op verschillende plekken willen inwinnen. Want concrete operationele vragen (‘Welke CAO is op mij van toepassing?’) en tactisch/strategische vraagstukken (‘Ik wil mijn mensen graag gaan beoordelen, maar ik weet niet hoe’) lopen tegelijkertijd en parallel aan elkaar. BDO heeft voor al die vraagstukken specialisten uit verschillende vakgebieden in huis. We hebben die kennis en kunde  nu gestroomlijnd en gebundeld in één loket: BDO HR Services.”

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën