Leaserijders halen (even) opgelucht ademDe bezuinigingsmaatregelen betekenen het einde van de “500 km verklaring”. Dit is een strop van gemiddeld € 4.000,- netto salaris per jaar voor 237.000 berijders die geen privé kilometers rijden met de auto van de zaak. Een onevenredige zware maatregel waarvan het wetsvoorstel nu gelukkig uitgesteld is tot de derde dinsdag van september.

Het wetsvoorstel voor het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding is uitgesteld tot Prinsjesdag. Dit heeft een directe relatie met de “500 km verklaring” voor leaserijders. De wetswijziging die nodig is voor het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding zorgt ervoor dat het woon-werkverkeer voortaan als privé aangemerkt wordt. Daardoor is de “500 km verklaring” voor berijders direct onbruikbaar, immers, als het woon-werkverkeer meegerekend wordt, rijdt iedereen meer dan 500 km privé.

De voorgenomen maatregel was een onevenredig zware belasting voor de leaserijder die ervoor gekozen heeft zijn zakelijke auto niet privé te gebruiken. Er zijn diverse redenen waarom een berijder zijn zakelijke auto voor de deur wil laten staan. VAVDZ vindt dat er altijd een mogelijkheid moet zijn om hiervoor te kiezen. Het heffen van bijtelling is dan niet relevant, omdat de bijtelling een belasting is die juist bedoeld is voor het privé gebruik van de zakelijke auto. VAVDZ vindt wel dat de auto dan ook absoluut niet privé gebruikt mag worden. Er zijn echter diverse middelen en systemen om dit goed te borgen, zoals de rittenregistratie ondersteund door diverse systemen die op de markt verkrijgbaar zijn.

In het Kunduz akkoord stond weliswaar een overgangsregeling opgenomen; deze riep echter meer vragen op dan antwoorden. VAVDZ is de afgelopen weken overspoeld met vragen over bijvoorbeeld de definities van “werkplek”, het bepalen van de ingangsdatum van de regeling en of de regeling geldt voor alle auto’s van de zaak of alleen voor leaseauto’s. Tot op heden is er geen duidelijkheid over de exacte inhoud van de overgangsregeling. De overheid heeft meer tijd nodig.

Betekent uitstel nu afstel? De maatregel is op dit moment nog alleszins dan van de baan, maar staat (gelukkig) wel ter discussie. In die zin een kleine opsteker waardoor 237.000 leaserijders even opgelucht adem kunnen halen. De bezuiniging als bedrag staat overigens wel gewoon opgenomen in de begroting die door de Raad van State is doorgerekend en gisteren is gepubliceerd. VAVDZ gebruikt de periode tot Prinsjesdag om de partijen te overtuigen dat het beter is om na te denken over alternatieven, zoals het betalen van bijtelling per gereden privé kilometer, in plaats van het doorvoeren van een harde bezuinigingsmaatregel die geen perspectieven biedt.

Bron: www.verenigingautovandezaak.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën