Lagere huurprijs leidt tot winstuitdelingHet bewust bevoordelen van de aandeelhouder, zoals het bedingen van een lagere huur, kwalificeert als winstuitdeling.
Belanghebbende bezat samen met zijn ex-partner 100% van de aandelen in een bv. Deze bv huurde een restaurant met zalencentrum en kegelbaan van de ex-partner voor € 1.250 per maand. De bv had stappen ondernomen om het restaurant met toebehoren door te verhuren aan derden voor € 5.800. Uiteindelijk verhuurde de bv het restaurant door aan belanghebbende voor € 1.000 per maand. Vervolgens verhuurde belanghebbende het restaurant weer door aan derden voor € 5.800.

Na een boekenonderzoek legde de inspecteur navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op waarbij belanghebbende voor de ontvangen huur in box 2 als inkomen uit aanmerkelijk belang werd belast.

De rechtbank besliste dat sprake was van een winstuitdeling van de bv aan belanghebbende. De bv was zich bewust van het feit dat de verhuur aan belanghebbende minder zou opleveren dan de verhuur aan derden. De bv had dus de winst die zij kon behalen met verhuur, doen toekomen aan belanghebbende en zodoende de belanghebbende als aandeelhouder bevoordeeld. Zowel de belanghebbende als de bv waren zich bewust van deze bevoordeling.

Bron Taxence

Wet: Artikel 4.12  Wet Inkomstenbelasting 2001

Meer informatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 juni 2016 (gepubliceerd 1 juli 2016), ECLI:NL:GHARL:2016:5175

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën