Kwijtschelding overdrachtsbelastingDe Hoge Raad heeft beslist dat geen overdrachtsbelasting is verschuldigd als de ene sociale woningbouwcorporatie onroerende zaken overdraagt aan de andere.

Volgens het kwijtscheldingsbesluit (1988) kunnen instellingen die het algemeen belang dienen onder voorwaarden een kwijtschelding van overdrachtsbelasting krijgen bij fusie, reorganisatie en wijziging van rechtsvorm. Ook wanneer zo’n instelling een deel van haar taken en de bijbehorende bezittingen overdraagt aan een andere, soortgelijke instelling kan – onder iets afwijkende voorwaarden – de overdrachtsbelasting kwijtgescholden worden.

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat geen overdrachtsbelasting is verschuldigd als de ene sociale woningbouwcorporatie onroerende zaken overdraagt aan de andere. In deze procedure kwalificeerden beide instellingen als een ‘toegelaten instelling in de zin van de Woningwet’.

Situatie

Het ging om de overdracht van een vastgoedportefeuille in 2005. Deze bestond uit elf complexen van verhuurde seniorenwoningen en twee aan zorgstichtingen verhuurde verzorgingshuizen.

Volgens de voorwaarden uit het kwijtscheldingsbesluit is geen overdrachtsbelasting verschuldigd als:

  • een instelling met haar werkzaamheden het algemeen nut beoogt en
  • het algemeen belang door de werkzaamheden van de instelling in minstens gelijke mate wordt gediend als een particulier belang.

De verkrijgende woningbouwcorporatie deed een beroep op het kwijtscheldingsbesluit, maar de inspecteur wees dat af. Hof Leeuwarden was het daarmee eens, omdat niet aan de tweede voorwaarde zou zijn voldaan.

Oordeel

Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft het hof de situatie echter aan de verkeerde vereisten getoetst. Met een status als ‘toegelaten instelling’ voldoet zo’n instelling sowieso al aan beide voorwaarden uit het kwijtscheldingsbesluit. De Hoge Raad verwees hiervoor naar zijn arrest van 13 januari 2012.

Ondanks deze uitspraak heeft de Hoge Raad de procedure toch voor verdere behandeling naar Hof Amsterdam verwezen, om vast te stellen of ook aan de andere voorwaarden van het besluit was voldaan.

Bron: PWC

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën