Klompenpaden: Compensatie of toch aftrek van btw?Gemeenten leggen zogenoemde ‘klompenpaden’ aan en ontvangen daarvoor bijdragen van onder meer provincie, waterschap en Prorail. Daarnaast sluiten de gemeenten overeenkomsten met bedrijven voor het maken van reclame met betrekking tot de klompenpaden. In eerste instantie lijkt de vraag of de gemeente de btw met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van het klompenpad in aftrek mag brengen dan wel mag compenseren eenvoudig te beantwoorden. Een voor het Hof van Justitie van de EU lopende procedure kan echter wel eens tot een ommezwaai leiden.

Met de aanleg van de klompenpaden heeft de gemeente als doel de diversiteit aan wandelmogelijkheden en de beleefbaarheid van landschap en cultuurhistorie te vergroten. De paden worden gratis en openbaar toegankelijk opengesteld voor recreanten, toeristen en passanten. Van de paden worden brochures samengesteld en er wordt een beschrijving op een website geplaatst die ook met een app toegankelijk is. Van de provincie, het waterschap en Prorail ontvangt de gemeente een bijdrage in de kosten. De gemeente sluit ook overeenkomsten met bedrijven waarbij zij in de klompenpaden kunnen participeren door onder meer opname in de brochure, opname op de website met naamsvermelding en een icoontje, het plaatsen van een link naar de website van het bedrijf en het aanmerken van het bedrijf als officiële opstartplaats of als startplaats.

De gevolgen voor de btw lijken vrij eenvoudig te beantwoorden door de casus te vergelijken met de gemeente die aan bedrijven de mogelijkheid biedt om verwijzingsborden met een logo te hangen aan de lantaarnpalen langs de ringweg rond het bedrijventerrein. De inkomsten van de bedrijven vormen de vergoeding voor belaste diensten die de gemeente verricht als ondernemer, maar dat geeft de gemeente nog geen recht op aftrek met betrekking tot de straatverlichting laat staan de kosten van aanleg van de ringweg. Alleen eventuele extra kosten ten behoeve van het plaatsen van de verwijzingsborden mag de gemeente in aftrek brengen. Daarnaast mag de gemeente de niet aftrekbare btw met betrekking tot de aanleg van de ringweg en straatverlichting declareren bij het bcf omdat zij de weg en de straatverlichting gebruikt ten behoeve van haar overheidstaak.

Deze lijn doortrekkende zou de gemeente btw met betrekking tot de kosten van het aanleggen van de klompenpaden niet in aftrek mogen brengen, maar mogen declareren bij het bcf. Immers de gemeente gebruikt de klompenpaden om deze algemeen en openbaar zonder vergoeding open te stellen voor toeristen, recreanten en passanten. De bijdragen die zij ontvangt van provincie, waterschap en Prorail vormen niet de vergoeding voor als ondernemer verrichte prestaties, zodat de gemeente over deze bijdragen geen btw is verschuldigd. Met het sluiten van de overeenkomsten met bedrijven verricht de gemeente wèl een prestatie (reclame dienst) tegen vergoeding, zodat de gemeente over deze bijdragen van bedrijven btw verschuldigd is. Hierdoor heeft zij recht op aftrek van btw met betrekking tot de extra kosten die zij hiervoor maakt zoals de website en ontwikkeling van de app.

Een bij het Hof van Justitie van de EU lopende procedure kan een onverwachte wending geven. In deze procedure (Sveda UAB, aanleg van een gratis te gebruiken mythologisch ontdekkingspad) heeft de AG geconcludeerd dat bij het aanleggen van een ontdekkingspad waarvan het publiek gratis gebruik mag maken een volledig recht op aftrek bestaat. Sveda heeft het voornemen om in de toekomst ook economische activiteiten te gaan verrichten zoals de verkoop van consumpties en souvenirs. Mocht het Hof van Justitie de conclusie van de AG overnemen dan zou dit ook voor gemeenten die klompenpaden aanleggen kunnen betekenen dat zij de btw volledig in aftrek kunnen brengen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerrit van de Kamp, of met ons secretariaat via 072 5350525 of info@efkbelastingadviseurs.nl.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën