Kan belastingplichtige zijn recht op bemiddeling afdwingen middels een kort gedingprocedureHeeft de belastingplichtige die zijn dossier voorgelegd heeft aan de Fiscaal Bemiddelingsdienst het recht een kortgedingprocedure in te stellen om de behandeling van zijn bezwaarschrift door de geschillendienst te doen stopzetten? Kan hij tevens de Staat laten veroordelen om het nodige te doen opdat de bemiddeling kan opgestart worden? Immers tot op heden is deze […]

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën