Is het vaststellen van het juiste label moeilijk?In het kader van de invoering van Horizontaal Toezicht willen gemeente en provincies ook fiscaal in control komen. De labelling (aftrek op aangifte, compensatie of kostprijsverhogend) is het uitgangspunt en daarbij wordt vaak nagedacht of sprake is van een wettelijk opgedragen taak, in welke wetgeving deze taak is vastgelegd dan wel is opgenomen in de btw-rechtspraak. Deze individuele benadering bezorgt menig gemeenteambtenaar hoofdpijn en zorgt tevens voor de conclusie dat het borgen van het label moeilijk is. Maar is dit ook zo?

Voor menige gemeente en provincie voeren wij een btw/bcf-onderzoek uit. Deze vindt meestal plaats als opmaat naar het sluiten van een convenant Horizontaal Toezicht. Als eerste voeren wij een nulmeting uit en brengen risico’s en kansen in beeld. Wat ons hierbij opvalt is hoe inconsistent de labelling is opgenomen in de geautomatiseerde financiële administratie. Een individuele benadering van het label heeft hierbij voorop gestaan, soms gevoed door de wens van de Belastingdienst om in een grondslagendocument voor iedere grootboekrekening vast te leggen waarom juist dit label is gekozen. Bij menige gemeente en provincie vormt de btw/bcf hierdoor een hoofdpijndossier. De reden hiervoor is dat de medewerkers geen enkele houvast hebben btw-/bcf-gerelateerde vraagstukken zelfstandig te beoordelen. Dat menig advieskantoor hiervan de vruchten plukt, mag blijken uit de aangeboden kennisbanken en portals. Wij denken dat het anders kan, namelijk:

Alle btw is compensabel, tenzij sprake is van een uitzondering

Als gemeenten en provincies hun financiële administratie inrichten volgens dit principe, zal de focus gericht moeten zijn op de uitzonderingen, die nagenoeg op één hand te tellen zijn. Alle grootboekrekeningen krijgen standaard het label compensabel en de uitzonderingen worden geborgd in het geautomatiseerde systeem. In het bijzonder valt hierbij te denken aan ondernemershandelingen, de individuele verstrekkingen in natura en de vastgoed gerelateerde uitgaven. Voor een goede administratieve verwerking behoeven medewerkers slechts de uitzonderingen te kennen. Het grondslagendocument blijft beperkt tot slechts de uitzonderingen en hoe die zijn geborgd.

Deze pragmatische manier van werken spreekt menige gemeente/provincie en belastinginspecteur aan. De inspanningen op het gebied van interne controle en beheersbaarheid worden efficiënter ingezet en leveren sneller resultaten op. Het is derhalve een visionaire werkwijze gericht op beheersbaarheid van btw en bcf en bij uitstek geschikt om ‘fiscaal in control’ te komen.

Colofon
Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën