Internationale actie in grootschalig witwasonderzoekDinsdag 13 maart 2012 hebben in een internationaal onderzoek naar witwassen een 70-tal doorzoekingen plaatsgevonden in onder andere Nederland, Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland, Polen en Dubai en is onderzoek gedaan in Zwitserland, Spanje en Portugal. De verdenking is dat er op grote schaal gefraudeerd is waarbij tenminste 100 miljoen euro is witgewassen. Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit Nederland.

Onderzoek
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een groep (rechts-)personen die zich vermoedelijk bezig houdt met trustactiviteiten om het witwassen van minimaal 100 miljoen euro te faciliteren. Een Nederlander wordt als leider van deze groep gezien. De verdenking is dat de verdachten ten behoeve van derden via Nederland gelden wegsluizen naar vennootschappen in belastingparadijzen die rekeningen bij banken in onder andere Monaco, Zwitserland en Luxemburg aanhouden. Naast witwassen worden deze personen ook verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

Nederland
Het onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd door het Team Opsporing Witwassen van de FIOD te Haarlem onder leiding van het Functioneel Parket. Om crimineel verkregen geld terug te vorderen, is ook het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie bij dit onderzoek betrokken. De doorzoekingen in Nederland vonden plaats in Amsterdam, Beverwijk en Laren. 

Eurojust
Door de Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust werden met succes contacten gelegd met de Openbaar Ministeries in de benadeelde EU-landen. In samenwerking met de Italiaanse vertegenwoordiger van Eurojust heeft dit er onder andere toe geleid dat meerdere zelfstandige strafrechtelijke onderzoeken in Italië zijn gestart.

Nadeel
Door het wegsluizen van de 100 miljoen euro via Nederland, zijn vooral de EU-landen benadeeld. De door de verdachten toegepaste constructie tast de integriteit aan en schaadt het vertrouwen in het financiële stelsel in Nederland en Europa in ernstige mate en daarom treden we op.Bron: OM.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën