Innovatief cumuleren is het zoeken naar de bron en de stofRuim tien jaar ben ik als zelfstandige en partner werkzaam in de belastingadviespraktijk. Het belastingadvieswerk is niets anders dan het zoeken naar rationele oplossingen uit de bron voor de stofontwikkeling. De bron bestaat uit wetgeving, rechtspraak en uitvoering. De stof is het adviesproduct.

Anders gezegd is de stof de vruchten van de boom en de bron is de boom van de vruchten. Bron is gelijk aan vraag en stof is het antwoord uit de bron. De bron en de stof zijn elkaars synoniemen. Een zoekmachine die de ingrediënten heeft van de bron en stof is dan de innovatie ontwikkeling van het vraag- en antwoordsysteem (VAS). Een zoekmachine die aan deze kwaliteitseisen voldoet is nog steeds het handwerk door bijvoorbeeld het zoeken in de encyclopedie. Wij kennen de afkorting ICT als Informatie Communicatie Technologie, maar ik zeg dat deze afkorting voor Innovatieve Cumulatie Teken staat.

Innovatie komt voort uit cumulatieve tekens. De tekens komen uit verschillende lagen van de driehoek voort namelijk de wetgevende macht, rechtsprekende macht en de uitvoerende macht. Dit is ook de essentie van de driehoek uit de Trias Politica. Welke betekenis heeft de Trias Politica voor de belastingadviespraktijk. In feite moet in elke lijn van een bedrijfsproces worden geïnnoveerd. Het cumulatieteken geeft de uitkomst voor de innovatieve ontwikkeling. Het cumulatieteken is dan de bundeling van de drie machten in een systeem. Deze bundeling zou tot stand kunnen komen door middel van het ontwikkelen van een zoekmachine die de kwaliteit heeft van vraag en antwoord in een driehoekmachine.

Al tien jaar ben ik gebruiker van fiscaal software via Internet of CD-rom. De gebruiksvergoeding, die daarvoor betaald moet worden, is niet gering. De kwaliteit van het aangeboden product is hoog, maar het kan beter gediend worden. De verbetering is de innovatieve ontwikkeling van het product.  

Een voorbeeld
U bent als fiscalist of accountant bezig met het schrijven van een notitie over giftenaftrek. De cliënt is een DGA. U wilt weten of de cliënt de gift nu uit privé moet doen of via zijn persoonlijke vennootschap. De vraag is heel eenvoudig maar bij het zoeken van het antwoord zult u merken dat de vraag toch niet zo eenvoudig is.

In de zoekmachine typt u als trefwoord waarschijnlijk “giftenaftrek”. Op uw vraag krijgt u een scala aan informatie over giftenaftrek. Een uur later heeft u hopelijk wel het antwoord op uw vraag maar u bent niet overtuigd welke adviesrichting u zou  moeten kiezen voor de cliënt/DGA. De cliënt wil alleen weten of hij uit privé of zakelijk moet schenken aan een ANBI-instelling. Hij verwacht ook geen factuur van € 500 of meer.  

Het antwoord kan heel snel worden gegeven. Het bouwen van een schild in een zoekmachine die aan de kwaliteitseisen van de gebruikers voldoet is de innovatie ontwikkeling voor aanbieders van fiscaal software. De belangrijke kwaliteitseis van de zoekmachine is dat die gebaseerd is op vraag- en antwoordsysteem van de wetgevende-, rechtsprekende- en de uitvoerende macht. De rechterlijke macht is reeds gestart met de bouw c.q. ontwikkeling van een dergelijke machine. De door mij ontwikkelde ICT-formule kent alleen maar voordelen. Als de bron bekend is dan ligt de stof al klaar. Als je de wortels van de boom hebt, dan heb je de gehele boom met al zijn takken, bladeren en vruchten. Dat is de essentie van de leer van de bron en de stof middels toepassing van Innovatieve Cumulatie Teken.

Een half ei is nog geen ei. De gelaagde structuur van de Trias Politica is het positieve resultaat uit de cumulatie van de drie machten. In het Tauisme ligt het grondbeginsel van de “weg en stelt de weg”. De piramidebouw is gebaseerd op driehoek der driehoeken. De geschiedenis is de bron en de wetenschap is de stof voor het eindproduct. De beroepsorganisatie voor accountants is een goed voorbeeld van cumulatieve innovatie. Zij ontwerpen bijvoorbeeld uniforme accountantsverklaringen en bundelen al deze verklaringen in een modellenboek. Belastingadvies is uiteraard maatwerk, maar een accountantsverklaring is evenzeer maatwerk. Als het schild er is dan zal het pad ook zijn. Dat geldt voor alles. Het schild dekt de lading.  

Ik pleit daarom voor een zoekmachine die direct een antwoord geeft op de vraag. In het antwoord zijn de drie elementen verwerkt t.w.:  
1.                  Wetgeving;
2.                  Rechtspraak;
3.                  Uitvoering is de uitkomst.

Het schild van de zoekmachine moet aan deze eisen voldoen. Zo kan efficiënt met de informatie worden omgegaan voor het verkrijgen van een effectief product. De zoekmachine is een driehoek. In de twee zijlijnen van de driehoek zitten de vraag en antwoord en de platte lijn is de uitkomstlijn. Bij de vraag staat de driehoek op zijn kop en het antwoord is het spiegelbeeld van de driehoek rechtop. De invoering van de ICT-formule en de ontwikkeling en realisatie van VAS zal mogelijk leiden tot de nieuwe concurrent van GOOGLE. Ook de zoekmachine Google is niet VAS-conform.   

Ook een fiscalist kan dus een ICT-er zijn. 

Sunil M.P. Santokhi

Afas Belastingadviseurs B.V.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën