Innovatiebox toch voor het MKB weggelegdInnovatiebox
Voor bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn en die voordelen behalen die voortvloeien uit innovatieve activiteiten (ondersteund door een patent of een S&O-verklaring), kan de innovatiebox een groot voordeel betekenen. Het deel van de winst dat toerekenbaar is aan de innovatie, wordt (onder voorwaarden) namelijk niet belast tegen 20% á 25%, maar slechts tegen het gunstige tarief van effectief 4% á 5%.

Knelpunt huidig systeem
Nadeel van de innovatiebox tot op heden, was echter dat het traject dat moest worden ingezet om tot dit voordeel te kunnen komen, vaak langdurig was en administratief hoge lasten meebracht. Hoewel afstemming met de Belastingdienst niet nodig is voor toepassing van de innovatiebox, is dit vanuit rechtszekerheid wel prettig voor de onderneming. Als gevolg daarvan werd toepassing vaak voorafgegaan door hoge advieskosten van belastingadviseurs om alles in goede banen te leiden. Met name voor bedrijven binnen het MKB segment vormde bovengenoemde aspecten een te hoge drempel, waardoor de innovatiebox niet makkelijk toegankelijk bleek te zijn.

Nieuwe forfaitaire regeling
Bij besluit van 21 december 2012 heeft de staatssecretaris een forfaitair systeem geïntroduceerd, waarvoor bedrijven kunnen opteren. Binnen dit systeem kan in een jaar waarin een immaterieel activum is voortgebracht, 25% van de winst zonder drempel worden toegerekend aan de innovatiebox. Hierbij is de winst gemaximeerd op € 25.000. Ook in de twee volgende jaren kan (hoeft niet) gebruik worden gemaakt van deze regeling. Indien geen nieuw immaterieel activum wordt voorgebracht, kan deze regeling niet meer worden toegepast in het vierde jaar. Wel kan dan mogelijk alsnog worden overgegaan op de “traditionele” toepassing.

Voordeel
Over drie jaren bezien kan het forfaitaire systeem een netto voordeel opleveren van ca. € 15.000 (bij maximale toepassing). Groot voordeel is dat toepassing van de innovatiebox geen lange doorlooptijd heeft en ook op advieskosten kan worden bespaard. Uiteraard wel met die kanttekening dat elke onderneming er goed aan doet om te laten beoordelen of de “traditionele” toepassing niet tot een voordeliger resultaat leidt.

Bron: Besluit van 21 december 2012, DB 2012/475M

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met mr. M (Michel) Nijland van Laketown Belastingadviseurs B.V., michel@laketown.nl

Website: laketown.nl 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën