Inkeerregeling vervalt per 1 januari 2018De inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dat onlangs de Tweede Kamer meegedeeld: de maatregel wordt meegenomen in het Belastingplan 2018. Volgens de staatssecretaris is de regeling voor een boetevrije inkeer niet meer nodig nu door de intensivering van de uitwisseling van gegevens met buitenlandse autoriteiten “de kans dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen tegen de lamp lopen almaar groter wordt “.

De inkeerregeling biedt belastingplichtigen met zwart geld, met in het buitenland verborgen vermogen de mogelijkheid om boetevrij schoon schip te maken met de Belastingdienst. Zij kunnen boetevrij inkeren als zij binnen twee jaar na de foute aangifte de inspecteur alsnog juist en volledig informeren en hem de voor navordering vereiste gegevens ‘uitdrukkelijk kenbaar maken’. Is die tweejaarstermijn verstreken, dan is bij inkeer een vergrijpboete verschuldigd als er sprake is van opzet of grove schuld van de belastingplichtige: sinds 1 juli 2016 is die boete maximaal 120% van de alsnog verschuldigde belasting. Spoort de inspecteur het verzwegen vermogen zelf op, dan kan de boete oplopen tot 300%. Deze boete is ingevoerd per 1 januari 2010, bij eerder klopjachten van de fiscus. Zie ook BelastingBelangen, juni 2009: Zwartspaarders: inkeerregeling beperkt en boete naar 300%.
Met het afschaffen van de inkeerregeling wordt het reguliere boeteregime ook van toepassing op de belastingplichtigen die kort na hun vergrijp, binnen twee jaar tot inkeer komen en alsnog een juiste aangifte doen. De Belastingdienst kan dan direct een vergrijpboete opleggen als sprake is van opzet of grove schuld van de belastingplichtige. Staatssecretaris Wiebes biedt inkeerders nog wel enig perspectief: het alsnog verstrekken van juiste en volledige inlichtingen blijft gelden als een strafverminderende omstandigheid.

Commentaar
De inkeerregeling is de afgelopen jaren een belangrijke impuls geweest om verzwegen inkomen en vermogen alsnog bij de Belastingdienst te melden. Vanaf de start in 2002 van het projectmatig onderzoek door de Belastingdienst naar zwart geld kon boetevrij worden ingekeerd (zie BelastingBelangen, februari 2007: Buitenlands vermogen: zwart geld witten mét de inkeerregeling en BelastingBelangen, december 2013: Zwart geld witten: boetevrije inkeerregeling is succesvol. Na de afschaffing van het bankgeheim in de Europese Unie werd de druk op zwartspaarders opgevoerd: zie BelastingBelangen, april 2014,Einde bankgeheim binnen de Europese Unie. De boete bij inkeer werd opgetrokken tot 60%, en per 1 juli 2016 verdubbeld tot 120%. Al eerder was de boete op maximaal 300% gesteld als geen sprake is van inkeer, maar de Belastingdienst de zwartspaarder zelf opspoort. En dat risico wordt steeds groter, omdat op internationaal niveau steeds meer informatie wordt uitgewisseld tussen belastingdiensten en financiële instellingen. Zo heeft AMEX recent bekend gemaakt dat zij alle financiële data van kaarthouders aan de Nederlandse Belastingdienst gaat overhandigen: zie BelastingBelangen, april 2017: Belastingdienst krijgt gegevens AMEX-kaarthouders.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën