Indicatiestelling door UWVDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Kleinsma, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de kosten die gemeenten moeten maken voor indicatie beschut werk en indicatie banenafspraak. De gemeente betalen een vergoeding aan het UWV en voor sommige activiteiten lijkt btw-heffing achterwege te blijven. Een wonderlijk fenomeen?

De gemeente beoordeelt voor mensen die onder de Participatiewet vallen, welke vorm van ondersteuning nodig is. Voor het boordelen zijn extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Als deze personen voor een indicatie worden voorgedragen bij het UWV, is het van belang dat de gemeente het UWV zo goed mogelijk aangeeft waarop deze organisatie de aangewezen personen moet beoordelen. Het UWV heeft een dienstenportfolio opgesteld, waarin staat vermeld welke prijzen het UWV hanteert voor de verschillende beoordelingen. Het UWV maakt gebruik van informatie uit eerdere beoordelingen, maar ook van de informatie die de gemeente meestuurt met de aanvraag. Het UWV hoeft voor sommige indicaties en advies aan de gemeente geen btw te berekenen omdat het de uitvoering van wettelijke taken betreft.

Redactioneel commentaar

Vanuit btw-perspectief blijft het een wonderlijk fenomeen dat de vergoeding voor een indicatie of een advies buiten de btw-heffing blijft. Medische keuringen, welke gericht zijn op een ander rechtsgevolg zoals het verkrijgen van een verzekering en het behouden van een rijbewijs mogen niet delen in een btw-vrijstelling.

Het Overzicht dienstenportfolio <klik hier> maakt een onderscheid tussen wettelijke en niet wettelijk diensten. Bij deze laatste groep staat aangegeven inclusief BTW, terwijl deze aanduiding niet bij de wettelijke diensten staat vermeld. De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de Participatiewet hebben blijkbaar een zodanig kader neergezet dat de wettelijke taak is gelegen bij het UWV maar dat gemeenten de beschikking hebben gekregen over het budget. Het specifieke voor het UWV (zelfstandige bestuursorganisatie) geldende juridische regime overruled het ogenschijnlijke private karakter van de dienstverlening. Wij verwachten dat dit fenomeen binnen het kader van het Sociaal Domein vroeg of laat vaker zal voorkomen.

Wilt u weten of de verschillende activiteiten/geldstromen tussen uw gemeente het UWV btw-technisch juist wordt uitgevoerd? Neemt u contact op met mr. Andrea Joore of Henk Zuidersma op 072-5350525 of info@efkelastingadviseurs.nl.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën