Iets voorleggen aan de Belastingdienst? Laat eerst de fiscale gevolgen beoordelen!Met name in het kader van Horizontaal Toezicht vindt steeds meer overleg tussen gemeenten en de Belastingdienst plaats. Als dit overleg het karakter van fiscale grensverkenning krijgt, is in een nieuw besluit vastgelegd dat de Belastingdienst haar medewerking moet staken. Wat is fiscale grensverkenning en hoe voorkomt u deze situatie?

Op 5 juli 2011 is een nieuw besluit uitgevaardigd over formeelrechtelijke aangelegenheden. Hierin wordt onder andere aangekondigd dat als er bij vooroverleg met de Belastingdienst sprake blijkt te zijn van misbruik van recht een afwijzend standpunt zal worden ingenomen. Verder wordt aangekondigd dat als er bij vooroverleg met de Belastingdienst sprake is van fiscale grensverkenning het vooroverleg niet wordt voortgezet en er geen inhoudelijk standpunt wordt ingenomen. Tot zover geen schokkend nieuws. Vervolgens wordt uitgelegd dat als fiscale grensverkenning wordt aangemerkt het door telkens wijzigen van de casus proberen een gewenst standpunt van de Belastingdienst te krijgen, nadat eerder een ongewenst antwoord van de inspecteur is verkregen bij een vooroverleg.

Het lijkt voor de hand te liggen dat in zo’n geval de grenzen van het fiscaal aanvaardbare worden opgezocht en dat de Belastingdienst daar niet van gediend is. Toch is onze ervaring dat dit steeds vaker voorkomt, met name in het kader van Horizontaal Toezicht. Als een gemeente bijvoorbeeld in het kader van Horizontaal Toezicht een casus aan de Belastingdienst presenteert waarbij een stuk grond geleverd wordt zonder vooraf fiscaal advies in te winnen, kan de Belastingdienst een ongewenst antwoord geven op de gestelde vraag. Als de casus vervolgens steeds iets wordt bijgesteld (bijvoorbeeld: ‘stel dat de grond niet in stadium X, maar in stadium Y wordt geleverd, et cetera), mag de Belastingdienst op basis van genoemd besluit geen standpunt innemen. Als de gemeente echter vooraf de fiscale gevolgen had onderzocht of laten onderzoeken, had direct een casus kunnen worden voorgelegd die een gewenst fiscaal standpunt van de Belastingdienst had opgeleverd. Daarom is onze boodschap: Overleg eerst met uw fiscaal adviseur voordat u een casus aan de Belastingdienst voorlegt.

Colofon
Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën