Hoogste bestuursrechtspraak vereenvoudigdHet aantal colleges dat in hoogste instantie bestuurszaken behandelt, wordt teruggebracht van drie naar een. Hiermee wil het kabinet de hoogste bestuursrechtspraak vereenvoudigen. Ook komt een strikte scheiding tussen de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad van State.
Dit staat in een wetsvoorstel van ministers Plasterk en Van der Steur waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De vereenvoudiging betreft het opheffen van de Centrale Raad van Beroep. Zaken die hier worden behandeld gaan in de toekomst naar de vier gerechtshoven. Ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt opgeheven; deze zaken gaan naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Raad van State wordt de advisering strikter gescheiden van de rechtspraak. Zo komt bijvoorbeeld een einde aan de zogeheten dubbelbenoemingen: rechters in de Raad van State mogen niet langer tegelijkertijd een adviserende functie uitoefenen.

Meer informatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 11 september 2015

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën