Hof kiest voor grammaticale uitleg van begrip ‘schaarste’Hof Den Bosch stelt dat het begrip ‘schaarste’ voor de toepassing van de 30%-regeling als volgt moet worden uitgelegd. Schaarste brengt niet noodzakelijkerwijs een tekort met zich, maar bij een tekort is wel altijd sprake van schaarste.

In geschil was of een uit Duitsland aangeworven tandarts in 2011 de 30%-regeling mocht toepassen. De inspecteur weigerde het verzoek van de vrouw, omdat zij niet voldeed aan het schaarste-criterium. Volgens de inspecteur was er geen sprake van schaarste van tandartsen in Nederland. Dit bleek volgens de inspecteur uit een brief van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde en het feit dat tandartsen nog steeds patiënten aannamen. Maar het hof vond deze stellingen te algemeen om te concluderen dat genoeg tandartsen uit de Nederlandse opleidingen stroomden. Het hof hechte vooral waarde aan het Rapport uit 2010 van Stichting Capaciteitsorgaan voor Medische en Tandheelkundige Vervolgopleidingen. Daarin stond dat vóór 2011 naast een instroom van 255 Nederlandse tandartsen jaarlijks 180 tandartsen uit het buitenland moesten instromen om een evenwicht te krijgen tussen vraag en aanbod. Een geheel evenwicht was onmogelijk omdat het tekort bleef steken op 1%. Daarnaast zou in de jaren na 2011 tot 2020 de instroom van een groot aantal buitenlandse tandartsen nodig zijn om te kunnen voorzien in de vraag naar tandartsen. Het hof oordeelde op grond van deze cijfers en de grammaticale uitleg van het begrip ‘schaarste’ dat tandartsen in 2011 schaars aanwezig waren in Nederland. Welke uitleg de Hoge Raad zal geven aan dit begrip, moet nog moeten blijken.

Let op: De Belastingdienst toetst sinds 1 januari 2012 alleen in speciale gevallen (bijvoorbeeld bij profvoetballers) of de aanvrager voldoet aan het schaarste-criterium. In beginsel voldoet men aan het schaarste-criterium zodra het salaris minimaal € 35.770 (salarisnorm 2013) bedraagt.

Wet: artikel 31a, lid 2, aanhef en onderdeel e, Wet op de loonbelasting 1965
Meer informatie: Hof Den Bosch, 20 september (gepubliceerd op 30 september 2013), ECLI:NL:GHSHE:2013:4302

Bron: Taxence

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën