Handhaving van de witwasmeldplicht kan en moet beterJuridische en fiscale dienstverleners hebben een meldplicht wanneer zij vermoeden dat hun cliënt betrokken is bij witwassen. Deze witwasmeldplicht wordt sinds 2003 ingezet als een middel in de strijd tegen witwassen, bijvoorbeeld via vastgoedfraude. De witwasmeldplicht berust in Nederland op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze meldplicht is omstreden. Maaike Stouten stelt in haar onderzoek dat de Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners en de handhaving ervan niet voldoen aan de beginselen van rechtszekerheid, het beginsel van vertrouwelijkheid tussen advocaat en een rechtzoekende en de beginselen van effectiviteit en gelijkwaardigheid.

 

Onzekerheid over reikwijdte en interpretatie meldplicht
De redenen hiervoor zijn per beroepsgroep verschillend (advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs e.a.). Gemene deler is dat bij alle dienstverleners onzekerheid bestaat over de reikwijdte en interpretatie van de meldplicht, waardoor een juiste naleving en handhaving wordt bemoeilijkt. Een nadere uitleg en afbakening van de meldplicht is gewenst.

 

Toezicht en handhaving
Handhaving van de witwasmeldplicht kan en moet beter. Het toezicht op de naleving is zeer divers ingericht en behaalt (behalve bij notarissen) onvoldoende niveau en diepgang. Geconstateerde overtredingen van de witwasmeldplicht worden binnen het tuchtrechtelijk kader over het algemeen te licht gesanctioneerd en het intern toezicht leidt bij geen enkele beroepsorganisatie tot tuchtklachten bij niet naleving.

 

Aanbevelingen
Er worden door Stouten verduidelijkingen voor de meldplicht voorgesteld. De afgeleide geheimhoudingsplicht van de toezichthouders op advocaten en notarissen zou wettelijk verankerd moeten worden. De instelling van een verschoningsrechtkamer wordt aanbevolen voor de inhoudelijke beoordeling van geschillen omtrent geheimhouding. Ten aanzien van accountants en belastingadviseurs wordt meer mankracht voor de externe Wwft-toezichthouder aanbevolen. Effectieve en afschrikwekkende tuchtsancties zijn nodig indien de Wwft tuchtrechtelijk gehandhaafd blijft.

Promotie
Mr. Maaike Stouten promoveert op 30 maart om 16.15 uur in het Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht.

Proefschrift: ‘De witwasmeldplicht. Omvang en handhaving van de Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners’, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (ISBN 978-90-8974-620-7)

 

Persbericht van de Universiteit Utrecht

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën