Grote interesse voor grond leidde tot hogere waardeDe fiscus hoeft de bedragen en de verdeling van de koopsom van onroerende zaken in de akte van levering van een belastingplichtige niet blindelings te volgen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een zaak waarbij de taxateur bij de taxatie van een aantal onroerende zaken geen rekening had gehouden met de belangstelling van de koper voor deze panden en de grond achter die panden.

Bij de verkoop van vastgoed kan onenigheid ontstaan over de verdeling van de koopsom en de berekeningswijze bij het vaststellen van het vervreemdingsvoordeel. Zo ook in de volgende zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden. Het ging om een directeur en enig aandeelhouder van een bv die samen met die bv – in de vorm van een maatschap – vastgoed exploiteerde. De dga verkocht op een gegeven moment één van zijn woon/winkelpanden en een deel van de grond achter dat pand voor € 915.000 aan de gemeente. De bv en de inspecteur konden het niet eens worden over de verkoopprijs van deze onroerende zaken. De inspecteur stelde dat de in de akte van levering vermelde verdeling onjuist was. Hij kende de grond een waarde toe van € 420.000 in plaats van de aangegeven waarde van € 365.000. Het hof vond dat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat de waarde van € 420.000 niet te hoog was. De waarde van de grond was namelijk niet gebaseerd op een overeenkomst tussen de dga en de gemeente. De taxateur had immers bij de taxatie geen rekening gehouden met de belangstelling van de gemeente voor de grond. Dit bleek onder meer uit het feit dat de gemeente een aanzienlijk bedrag had betaald aan een derde voor een klein stukje grond in dezelfde straat als de grond die de gemeente van de dga had gekocht. Bovendien leidde de door de dga verdedigde waarde van € 365.000 voor de grond tot een onverklaarbare waardestijging van het woon/winkelpand van bijna 39% in negen maanden. Op grond van de winstverdeling kwam 90% van het behaalde vervreemdingsvoordeel toe aan de dga en 10% aan de bv.

 

Wet: artikel 3.92 Wet IB 2001

Meer informatie: Hof Arnhem-Leeuwarden, 8 oktober 2013 (gepubliceerd op 24 oktober 2013), ECLI:NL:GHARL:2013:7501

Bron: Taxence.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën