Grondwaterbelasting, wie betaalt wat?Woningcorporaties
Een onbekende belasting waar woningcorporaties in toenemende mate mee worden geconfronteerd zijn de belastingen op milieugebied, waaronder de grondwaterbelasting. De grondwaterbelasting maakt deel uit van de Wet Belastingen op milieugrondslag en belast het onttrekken van grondwater. De houder van de inrichting waarmee het grondwater wordt onttrokken wordt aangewezen als belastingplichtige. In een bouwput wordt gebruik gemaakt van bronbemaling een inrichting die uitsluitend wordt gebruikt voor het droog houden van een bouwput ten behoeve van bouw- en waterbouwkundige werken.

Bij toepassing van bronbemaling moet vooraf worden stilgestaan bij de mogelijke heffing van grondwaterbelasting. De belasting wordt berekend over de onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters. De onttrekking dient te worden gemeten met behulp van watermeters. De belastingplichtige voor de grondwaterbelasting is gehouden een administratie te voeren, zodanig dat daaruit de hoeveelheden van de onttrekkingen en van de infiltraties van water duidelijk blijken.

Wie wordt er aangemerkt?
Onze ervaring is dat het partijen bij een bouwproject goed uitkomt als de corporatie als belastingplichtige wordt aangemerkt en daarmee de aanslag van de grondwaterbelasting draagt. Doorslaggevend is volgens de Hoge Raad dat er feitelijke macht wordt uitgeoefend over de pompen. De feitelijke macht uit zich in zaken als de eigendom van de installatie, het feitelijk bedienen van de pompen en het besluiten over het gebruik ervan. Doorgaans zal de aannemer of de broneerder degene zijn die de pompinstallatie bedient. De Hoge Raad heeft nadrukkelijk niet gekozen voor het aanmerken van de eigenaar van de grond als houder van de inrichting. De eigenaar van de grond heeft immers vaak geen kijk op de onttrekking van het grondwater en is ook niet degene die de beslissing neemt over het gebruik van de inrichting voor het onttrekken van het grondwater.

De belastingplicht wordt terecht neergelegd bij degene die feitelijk verantwoordelijk is voor het onttrekken van het grondwater. Er is een vrijstelling in de wet opgenomen indien de bemaling binnen vier maanden blijft. De tijdsduur heeft de corporatie in ieder geval niet altijd zelf in de hand en bij overschrijding van de termijn van vier maanden vervalt de vrijstelling. Achteraf plaatsen van watermeters in een bouwput is lastig om de hoeveelheid onttrokken grondwater te meten, corporaties kunnen daarmee in problemen komen als zij als belastingplichtige worden aangemerkt.

Goede contracten
Daarom moet nagedacht moet worden bij het opstellen van contracten bij bouwprojecten over deze termijn van vier maanden, en de eventuele belastingplicht. Onze ervaring is dat niet altijd vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt over toepassing van bronbemaling en de eventueel daaraan verbonden kosten van grondwaterbelasting. Dit kan betekenen dat een corporatie met belastingheffing voor de grondwaterbelasting en eventueel boeten wordt geconfronteerd of dat deze lasten op een corporatie wordt afgewenteld. Indien blijkt dat er grondwaterbelasting verschuldigd is, dient belastingplichtige (de houder van de inrichting) zelf aangifte te doen (aan te vragen) bij het landelijk milieubelastingenteam van de Belastingdienst Rivierenland/kantoor Arnhem.

Colofon:
Mr. Ed Schwering is senior adviseur bij EFK Belastingadviseurs. Voor meer informatie  eschwering@efkbelastingadviseurs.nl, 072-535 05 25.

Reacties

1 reactie to “Grondwaterbelasting, wie betaalt wat?”
 1. mr. Hans Rooijackers says:

  Deze bijdrage is geschreven/gepubliceerd op maandag 20 september.

  Op dinsdag 21 september, Prinsjesdag, werd het Belastingplan 2011 bekend gemaakt.
  Onderdeel is het ‘herstellen’ van de belastingplicht Grondwaterbelasting zoals de fiscus die altijd zag: de vergunninghouder voor het mogen onttrekken. De vergunninghouder is vaak de opdrachtgever van de werkzaamheden. Vaak wordt in diens naam de vergunning door de bronneerder aangevraagd.

  Per 1 januari 2011 is de feitelijke situatie dus (helaas) anders dan hiervoor.

  mr. Hans Rooijackers, fiscalist Gemeente Eindhoven (voerde de procedure voor de Hoge Raad).

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën