Geruisloze terugkeer uit de BVOnlangs meldde zich een ZZP-er bij mij met maar liefst 3 BV’s: een holding, een werkmaatschappij en een vastgoed-BV. De cijfers zagen er niet rooskleurig uit en de verliezen stapelden zich op. In zo’n geval kan het aantrekkelijk zijn om geruisloos terug te keren uit de BV. Waarom?

Reden 1: Compensabele verliezen verrekenen met inkomen

Als je een activa-passiva-transactie doet en daarna de BV liquideert, gaan de compensabele verliezen verloren. De handel in verlies-BV’s is in de jaren negentig al aan banden gelegd, dus verkoop van je BV is geen oplossing. Een mogelijkheid die weleens vergeten wordt, is de geruisloze terugkeer uit de BV. Dan worden de compensabele verliezen omgezet in een zgn. terugkeerreserve. Dit potje mag je gebruiken om de eerste winsten in de eenmanszaak te compenseren. Tel uit je winst!

Reden 2: Geen discussies met de Belastingdienst over het gebruikelijk loon

Als ZZP-er met één BV of meerdere BV’s ben je verplicht tenminste € 43.000 salaris op te nemen, ook al maakt je BV verlies. In overleg met de Belastingdienst is het soms mogelijk om van deze norm af te wijken, maar vastomlijnde regels zijn er niet. Dit kan eindeloze discussies opleveren met de Belastingdienst. In de eenmanszaak heb je dit probleem niet.

Reden 3: Recht op zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling

Als ZZP-er in de eenmanszaak heb je altijd recht op de MKB-winstvrijstelling. Dit betekent dat 14% van de winst is vrijgesteld. Als je voldoet aan de urennorm van tenminste 1225 uur heb je daarnaast recht op de zelfstandigenaftrek. Sinds 2012 is dit een vast bedrag van € 7.280 dat in mindering komt op de belastbare winst. Voldoe je niet aan de urennorm, overleg dan met mij over de mogelijkheden om toch in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek.

Reden 4: Lagere administratieve lasten

Elke administratie brengt kosten met zich mee. Bij drie BV’s betekent dit drie administraties. Daarnaast heb je te maken met de vennootschapsbelasting en de loonbelasting naast de inkomstenbelasting, dus nog meer regels. De administratieve lasten kunnen daardoor in de duizenden euro’s lopen. Je kunt dus veel geld besparen door één of meerdere BV’s op te heffen.

Reden 5: Bedrijfspand naar privé halen

Dit kan om meerdere redenen interessant zijn. Bijvoorbeeld het voorkomen van overdrachtsbelasting, het waarderen op werkelijke waarde (dus nu meestal het verhogen van de compensabele verliezen), bedrijfsopvolging is gunstiger te realiseren, enzovoort. Elke situatie is anders. Zeker met onroerend goed moet je zorgvuldig omgaan. Afstemmen met de Belastingdienst is in dat geval geen overbodige luxe. Dit kan problemen achteraf voorkomen.

BV-structuur anders dan om fiscale redenen

Natuurlijk is het in sommige gevallen gewenst om in de BV te blijven opereren, bijvoorbeeld bij personeel, het risico op grote claims, uitstraling naar buiten, e.d. Toch is het zinvol om te bekijken of dit op andere manieren opgelost kan worden. Zo zou je als ZZP-er ook gebruik kunnen maken van een payroll-bedrijf, waardoor de personeelsrisico’s worden verkleind. En soms kan de BV-structuur eenvoudiger.

Heb jij te maken met één of meer van de volgende zaken?

• Mijn BV draait al jaren verlies;

• Ik heb discussie met de Belastingdienst over het gebruikelijk loon;

• Mijn salaris uit de BV is lager dan € 43.000;

• Ik heb een bedrijfspand, maar ik heb geen idee wat de gevolgen zijn bij bedrijfsopvolging of bij mijn overlijden.

• Ik heb geen idee of mijn bedrijf beter als eenmanszaak opgezet kan worden of niet.

Dit artikel is overgenomen van Helder in Belastingen.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën