Gegevens vliegtuigpassagiers voor aankomst naar autoriteitenHet kabinet wil luchtvaartmaatschappijen verplichten de gegevens van hun passagiers al voor aankomst op Schiphol te verstrekken aan de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Zo kan de grenscontrole na aankomst van een vliegtuig sneller en gerichter plaatsvinden. Het systeem moet ook gaan gelden op andere Nederlandse luchthavens en de zeehavens, en ook bij vertrekkende reizigers.

Dat staat in een brief van minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) aan de Tweede en de Eerste Kamer. Leers is verantwoordelijk voor de grensbewaking. Hij kondigt een wetsvoorstel aan waarmee het digitaal aanleveren en het geautomatiseerd verwerken van passagiersgegevens wordt geregeld.

Snelle en goede grenscontrole

Met het systeem wil het kabinet lange wachtrijen aan de grens voorkomen. Economisch is het voor Nederland van groot belang om binnenkomende reizigers vlot te controleren, zeker nu het aantal reizigers de komende jaren nog zal stijgen. Ook verbetert het systeem het grens- en douanetoezicht en daarmee de aanpak van illegale immigratie en internationale criminaliteit.

Door gegevens over reizigers al voor aankomst te analyseren, kunnen gezochte personen, gestolen paspoorten en risico’s van illegale migratie of smokkel gedetecteerd worden. Bepaalde reizigers en hun bagage krijgen dan een intensievere controle, terwijl andere reizigers juist sneller de grens kunnen passeren.

Waarborgen voor privacy

Er komt één centraal informatiesysteem voor de gegevens van reizigers. In het wetsvoorstel komen waarborgen voor de privacy. Er wordt vastgelegd welke overheidsdiensten gegevens in het systeem mogen opslaan, bekijken en uitwisselen. Het College Bescherming Persoongegevens (CBP) zal van tevoren een advies over het wetsvoorstel geven.

De luchtvaartmaatschappijen kunnen de passagiersgegevens bij één centraal loket aanleveren. Het gaat om gegevens als naam, adres, nationaliteit, paspoortnummer, reisroute en bagage. Bron; Rijksoverheid.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën