Geen BTW-aftrek op business seatsDe uitgaven die een ondernemer doet voor relatiebeheer, om zijn relaties en prospects te onderhouden, zijn zonder meer aftrekbaar als bedrijfskosten. Maar dat betekent niet dat de omzetbelasting op dergelijke uitgaven ook per definitie als voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. Dat ondervond een ondernemer die vier business seats in een voetbalstadion had gehuurd en daar regelmatig met relaties en een enkel personeelslid wedstrijden bijwoonde. Rechtbank Zeeland – West-Brabant besliste dat de BTW op deze kosten op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) niet als voorbelasting in aftrek kon worden gebracht.

BV X verzorgde de productie en montage van exclusieve interieurs voor de particuliere en zakelijke sector. De BV had vier zitplaatsen gehuurd in een business room van het stadion van voetbalclub X. Gebruikers van de business room konden de wedstrijden bijwonen, kregen gratis consumpties en konden – ook buiten de wedstrijden om – gebruik maken van de business club. BV X bezocht regelmatig met relaties, prospects en een enkel personeelslid voetbalwedstrijden; van de business club maakte ze nooit gebruik. De BV bracht de huur van de business seats als bedrijfskosten in mindering op de winst, de op deze kosten drukkende BTW verrekende zij als voorbelasting met de door haar verschuldigde omzetbelasting. Na een boekenonderzoek weigerde de inspecteur de BTW-aftrek: hij motiveerde dat met een verwijzing naar het BUA en legde een naheffingsaanslag omzetbelasting op.

BV X verzette zich tegen die aanslag bij Rechtbank Zeeland – West-Brabant.
Zij voerde aan dat er sprake was van strikt zakelijke uitgaven die voor de winstbelasting zonder meer als kosten waren aanvaard. De Rechtbank was het daarmee eens, maar dat had niet tot gevolg dat het BUA niet van toepassing was op de aftrek van de omzetbelasting op die kosten. Het BUA ziet juist op kosten die op zakelijke gronden zijn gemaakt en waarvan de aftrek van omzetbelasting niet op grond van de wet op de omzetbelasting zelf is uitgesloten. De Rechtbank overwoog dat het BUA de aftrek van omzetbelasting uitsluit als goederen en diensten worden gebezigd om relatiegeschenken te geven, of om giften te doen aan personen bij wie de BTW niet (hoofdzakelijk) als voorbelasting aftrekbaar zou zijn als die hen in rekening zou worden gebracht. Die aftrekbeperking was volgens de Rechtbank van toepassing op de zakelijke relaties en prospects die gebruik maakten van business seats. Voor de personeelsleden – waaronder de DGA van BV X en zijn broer – was de BTW-aftrek uitgesloten omdat met deze uitgaven het personeel gelegenheid tot ontspanning werd gegeven. De Rechtbank bevestigde de naheffingsaanslag omzetbelasting.

Commentaar
Het BUA beperkt de aftrek van BTW-voorbelasting op diverse uitgaven met een consumptief karakter. Die aftrekbeperking raakt ook strikt zakelijke uitgaven, die voor de winstbelasting zonder meer als kosten worden aanvaard. Dat leidt soms tot verassende uitkomsten: zie BelastingBelangen van augustus 2008: BTW op bedrijfslidmaatschap golfclub niet aftrekbaar. Ook deze uitspraak is daar een duidelijk voorbeeld van.

Bron: BelastingBelangen

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën