Garageboxen, wel of geen btw?De vraag of de verhuur van een ruimte een btw-belaste of en btw-vrijgestelde prestatie is, leidt steeds weer tot gerechtelijke procedures. In deze bijdrage treft u de beslissing aan van het gerechtshof Den Bosch over de vraag of een garagebox een parkeerplaats voor een voertuig is dan wel een multifunctionele ruimte. Het Hof komt tot zijn beslissing op basis van ervaringsregels in het maatschappelijk verkeer.

 

De casus

Een ondernemer verhuurt 11 garageboxen aan particulieren en ondernemers. Deze verhuur vindt niet plaats in combinatie met andere onroerende zaken. De huurders mogen de garageboxen uitsluitend gebruiken als garage/bergruimte. De ondernemer berekent geen btw, omdat hij van mening is dat de garageboxen in gebruik zijn als bergruimte en niet uitsluitend als parkeerruimte. De verhuur van onroerend goed is in principe vrijgesteld van btw, tenzij er sprake is van de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. Deze verhuur is belast mèt btw.

De staatssecretaris van Financiën heeft hierover het een en ander vermeld in een beleidsbesluit (besluit van 14 juli 2009, inmiddels vervangen door het besluit van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M). De verhuur van multifunctionele ruimten die primair worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van voertuigen, vormt in principe geen verhuur van parkeerruimte. Deze verhuur wordt aangemerkt als vrijgestelde verhuur, tenzij partijen zijn overeengekomen dat de ruimte uitsluitend zal worden gebruikt als parkeerruimte. De verhuur is dan belast met btw.

Volgens het Hof <klik hier> staat vast dat de garageboxen uitsluitend zijn bestemd om te worden gebruikt als garage/bergruimte. Het gebruik van de garageboxen als parkeerruimte voor voertuigen is tussen partijen niet uitgesloten en het gebruik voor andere doeleinden, namelijk als bergruimte, is evenmin tussen partijen contractueel uitgesloten. Aan ervaringsregels in het maatschappelijk verkeer valt naar inzicht van het Hof de wetenschap te ontlenen dat garageboxen veelal plegen te worden aangewend voor andere doeleinden dan voor het stallen van voertuigen. Anders dan de rechtbank, concludeert het Hof daaruit dat de garageboxen onroerende zaken zijn die naar hun aard (inrichting) gebruikt kunnen worden voor meerdere doeleinden en derhalve multifunctioneel zijn. Aan het besluit kan de ondernemer dus het in rechte te honoreren vertrouwen ontlenen dat de verhuur van de garageboxen is vrijgesteld van btw.

 

De praktijk

Het voorgaande is van belang voor de verhuur van garageboxen. De situering van en de contractuele bepalingen voor het gebruik van de garageboxen zijn factoren die van invloed zijn op het toepasselijke fiscaal regime. Btw-belaste verhuur is niet per definitie de meest profijtelijke oplossing.

 

Wilt u weten wat in uw situatie het profijtelijkste is? Neemt dan contact op met mr. Andrea Joore via info@efkbelastingadviseurs of ons secretariaat tel 072-5350525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën