Flynth aan de slag met Horizontaal Toezicht“Voor ondernemers sneller zekerheid over de aangifte.”

Woensdag 21 april heeft Flynth met de Belastingdienst een convenant Horizontaal Toezicht gesloten. Lars Bruining, management teamlid van Belastingdienst/Haaglanden en Flynth directeur Ruud Pondman ondertekenden het zogenaamde SRA-model. Dit model is tot stand gekomen na besprekingen tussen SRA en de Belastingdienst en bevat een aantal afspraken die betrekking hebben op de kwaliteit van en de wijze waarop een bij de SRA aangesloten organisatie de verschillende aangiften verzorgt onder Horizontaal Toezicht.

Horizontaal Toezicht is een nieuwe manier van de Belastingdienst om toezicht uit te oefenen op belastingplichtigen. Alfred Busink is senior belastingadviseur, verantwoordelijk voor de Fiscale Vaktechniek en nauw betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen in aangifteprocessen:  “Deze werkwijze is gebaseerd op wederzijds begrip, vertrouwen en transparantie. Duidelijke afspraken en afstemming vooraf komen in de plaats van controles achteraf. Bovendien betekent dit voor ondernemers sneller zekerheid over de aangifte.”

Het convenant Horizontaal Toezicht houdt in dat Flynth voldoet aan de kwaliteitsnorm van het SRA, de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten. “De Belastingdienst erkent dit kwaliteitssysteem en wil van deze kwaliteit gebruik maken. Daarom worden de aangiften voor de loonheffing, inkomsten-, omzet- en vennootschapsbelasting die Flynth volgens de SRA standaard doet, niet in het reguliere toezicht meegenomen. Met andere woorden: de Belastingdienst vertrouwt erop dat de betreffende aangifte juist is.” 

Het voordeel van Horizontaal Toezicht is dat ondernemers sneller hun definitieve aanslag krijgen en dus eerder weten waar zij aan toe zijn. “Bij mogelijke onduidelijkheden kan Flynth concrete kwesties inhoudelijk aan de Belastingdienst voorleggen. Dat voorkomt problemen achteraf en schept snel zekerheid. Kunnen partijen het echt niet eens worden, dan volgt alsnog de gang naar de rechter.” 

Binnenkort start Flynth met een pilot Horizontaal Toezicht. “Wanneer deze succesvol verloopt, kunnen klanten op de nieuwe werkwijze overstappen.” Zowel Flynth als de Belastingdienst zien uit naar uit naar deze nieuwe manier van samenwerken. Bruining: “het betekent voor ons als Belastingdienst een nieuwe fase. We streven ernaar om dit initiatief met gezamenlijke inspanning tot een groot succes te maken.” Busink: “We zullen de bestaande praktijk onder Horizontaal Toezicht voortzetten en blijven werken vanuit dezelfde doelstelling die Flynth altijd heeft gehanteerd: optimaal opkomen voor de fiscale belangen van de klant binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving. De creativiteit van de belastingadviseur wordt daarbij door een andere wijze van toezicht niet beperkt.”

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën