Fiscus kan geen boete opleggen aan verdwenen bvDe fiscus kan geen verzuimboete opleggen aan een vennootschap die door middel van een juridische fusie heeft opgehouden te bestaan, ook al is de aangifte niet binnen de gestelde termijn ingediend.

Volgens Rechtbank Noord-Holland kon de fiscus geen boete opleggen aan een vennootschap die als gevolg van een juridische fusie heeft opgehouden te bestaan op 30 juni 2011. De bv beging volgens de rechtbank geen verzuim. De inspecteur had de bv namelijk – middels toezending van het aangiftebiljet eind juli 2011 – uitgenodigd tot het doen van aangifte toen de bv al niet meer bestond. De omstandigheid dat de inspecteur ten tijde van toezending van het aangiftebiljet niet wist dat de bv opgehouden was te bestaan, deed er niet toe. Van belang was dat de registratie daarvan in het handelsregister begin juli 2011 had plaatsgevonden, zodat het voor iedereen kenbaar was dat de bv inmiddels was verdwenen als gevolg van de juridische fusie. Aan het oordeel doet evenmin af dat de aangifte niet binnen de gestelde termijn was ingediend. De rechtbank verklaarde het beroep van de bv gegrond en vernietigde de boetebeschikking. Ook veroordeelde de rechter de inspecteur tot betaling van een proceskostenvergoeding en een immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke beslistermijn.

Meer informatie: Rechtbank Noord-Holland, 15 september 2015 (gepubliceerd op 16 september 2015), ECLI:NL:RBNHO:2015:7704

Bron: Taxence

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën