Fiscus kan alleen onterechte 0% btw corrigeren bij fraudeHof Den Bosch heeft duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden de Belastingdienst de btw bij een onechte intracommunautaire levering mag naheffen van de leverancier.

Als een btw-plichtige ondernemer goederen levert aan een afnemer in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), mag hij 0% btw factureren. Daarbij geldt wel als belangrijkste voorwaarde dat de afnemer door de intracommunautaire verwerving in zijn eigen staat btw is verschuldigd. Als later blijkt dat het btw-nummer van de afnemer vals is of dat de goederen niet over de grens zijn gegaan, zal de fiscus de btw bewijzen van de intracommunautaire transactie vals zijn en de leverancier betrokken is bij fraude. En zelfs in dat geval kan de leverancier de naheffing ontlopen als hij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk was om niet bij de belastingfraude betrokken te raken. Daarnaast kan de leverancier een naheffingsaanslag krijgen als hij de identiteit van de echte verkrijger verborgen heeft gehouden zodat deze verkrijger de btw kon ontduiken. In de zaak voor het hof voldeed de inspecteur niet aan zijn bewijslast, zodat naheffing van de btw niet was toegestaan.

Wet: artikel 9, eerste lid, onderdeel b en Tabel II, post a, onderdeel 6 OB 1968  

Bron: Hof Den Bosch, 25 mei 2012 (gepubliceerd 31 mei 2012), LJN: BW7153

Rolnummer: 11/00214

Bron: www.taxence.nl

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën