Fiscale uitleg van KvK wekt geen vertrouwen opDe Kamer van Koophandel (KvK) verstrekt ondernemers (basale) informatie over bepaalde belastingen. Als deze informatie onjuist is, kan een ondernemer in beginsel geen beroep doen op het vertrouwensbeginsel.

Hof Amsterdam heeft in een uitspraak toegelicht wanneer men vertrouwen kan ontlenen aan informatie over belastingen van andere overheidsorganen dan de Belastingdienst. In de desbetreffende zaak had een bv die limonadesiropen verkocht namelijk ten onrechte geen verbruiksbelasting betaald over deze siroop. Toen de bv een naheffingsaanslag verbruiksbelasting kreeg, stelde zij dat deze aanslag in strijd was met het vertrouwensbeginsel. Volgens de bv had zij zowel van de KvK als van een medewerker van de Belastingdienst gehoord dat de limonadesiropen kwalificeerden als vrijgestelde aanvullingen op kindervoeding. De bv kon echter niet aannemelijk maken dat de overigens onbekende medewerker van de Belastingdienst deze toezeggingen had gedaan.

Informatie van andere overheidsorganen

Wat betreft de inlichtingen van de KvK: het hof benadrukte dat de inspecteur in beginsel niet is gebonden aan uitlatingen van andere overheidsorganen. Onder bijzondereomstandigheden is dit anders. Het hof noemde als bijzondere omstandigheid de situatie waarin het andere overheidsorgaan mede betrokken is bij de uitvoering van de betreffende belastingwet, maar uitsluitend voor zover dit andere orgaan uitlatingen heeft gedaan in het kader van de controle op de naleving van die wet. Zo’n bijzondere omstandigheid deed zich in dit geval niet voor. De KvK was en is immers op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.

Wet: artikel 28 Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

Bron: Taxence, van Hof Amsterdam, 29 november 2012 (gepubliceerd 12 december 2012), LJN: BY5798

Rolnummer: 11/00504

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën