Fiscale stimulering R&D weinig effectiefUit literatuuronderzoek door het CPB blijkt dat uitgaven aan Research & Development (R&D) ongeveer 1,5% stijgen als de kosten dankzij fiscale stimulering 10% dalen. Ook kan geconcludeerd worden dat de introductie van de belastingvoordelen zorgt voor een stijging van 7% in R&D-uitgaven.
Beide resultaten duiden erop dat er een bescheiden effect is van belastingvoordelen op de uitgaven aan R&D. De fiscale stimulering is waarschijnlijk geen doorslaggevende factor voor hoe innovatief een economie is. Toch zijn belastingvoordelen een populair beleidsinstrument; 26 van de 28 EU-landen stimuleren op deze manier bedrijven om te investeren in R&D.

Meer informatie: Hoe effectief zijn belastingvoordelen voor R&D? Een analyse van de literatuur

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën