Fiscale regels vakantiewerkersBinnenkort dient de vakantietijd zich weer aan. Het inzetten van (jonge) vakantiewerkers is een goede oplossing om het tijdelijke tekort aan personeel op te vangen, maar er zijn ook regels gebonden aan het inzetten van vakantiewerkers. Elk jaar weer blijken werkgevers deze regels te overtreden. Flinke boetes kunnen daarvan het gevolg zijn. We hebben daarom enkele belangrijke regels voor u op een rijtje gezet.

Leeftijd vakantiewerker
Er zijn strenge regels wat betreft de leeftijd en de aard van de werkzaamheden die jongeren mogen verrichten. Zo geldt bijvoorbeeld voor jongeren van 13 en 14 dat er altijd iemand bij moet zijn die op ze let.
Ze mogen licht werk doen en niet werken met machines. Voor elke leeftijdsgroep gelden aparte regels waar de werkgever zich aan dient te houden.

Gegevens vakantiewerker
Net zoals bij de andere werknemers, is het ook voor de vakantiemedewerker noodzakelijk om een aantal zaken vast te leggen:
1  Identiteit.
U dient een kopie te maken van een geldig identiteitsbewijs van de vakantiewerker (paspoort, identiteitskaart; een rijbewijs is geen geldig ID-bewijs) en deze bij de salarisadministratie te bewaren.
2 Loonheffingen.
De gegevens voor de loonheffingen dient u schriftelijk vast te leggen (loonbelastingverklaring) en bij de salarisadministratie te bewaren. Als vakantiewerkers gebruik willen maken van studenten- en scholierenregeling kan het “model opgaaf voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)” hiervoor worden ingevuld. 
3 Arbeidsovereenkomst.
Het is verstandig een arbeidsovereenkomst met de vakantiewerker schriftelijk vast te leggen, ook al zijn de werkzaamheden voor korte duur. Dit kan zijn een contract voor bepaalde tijd voor of een vast aantal uren of op oproepbasis voor maximale flexibiliteit Let er wel op dat bij jongeren onder de 16 een van de ouders of verzorgers dient mee te tekenen.
 
Salaris, vakantiegeld en vakantiedagen
U bent verplicht om jongeren vanaf 15 jaar minimaal het minimumjeugdloon te betalen of het minimumsalaris volgens een van toepassing zijnde CAO. Daarnaast hebben zij recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt meestal 8% van het loon. De vakantiekracht bouwt ook vakantiedagen op naar rato van het aantal gewerkte uren.
 
TIP
Over het loon van vakantiewerker moet loonheffing worden betaald. Onder bepaalde voorwaarden hoeft voor bepaalde type vakantiekrachten geen loonbelasting en/of premies sociale verzekeringen ingehouden te worden. Wilt u weten voor welke vakantiekrachten dit geldt en onder welke voorwaarden, neemt u dan contact op met onze Salarisadministrateurs via 088 220 2200. Ook voor andere vragen over vakantiekrachten of een voorbeeld arbeidsovereenkomst kunt u bij hen terecht. Bron: Jan Accountants.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën