Fiscale pensioenreserve voor dga op komst16 december 2013 – U kunt als directeur-grootaandeelhouder (dga) een pensioen in eigen beheer opbouwen. Dit systeem is echter behoorlijk complex en heeft momenteel flink wat nadelen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft daarom een voorstel gedaan tot invoering van een fiscale pensioenreserve voor de oude dag.

De staatssecretaris laat dit weten in een brief aan de Tweede Kamer, die daar om gevraagd had. In de brief constateert de staatssecretaris de belangrijkste knelpunten van het pensioen in eigen beheer:

  • Pensioen in eigen beheer is complex: de pensioenverplichting, de af te dragen premie en de waardering moeten steeds actuarieel bepaald worden. Die complexiteit leidt tot hoge kosten.
  • De fiscale regels voor de waardering van het pensioen wijken af van de commerciële regels. De pensioenverplichting wordt bij verzekeraars gewaardeerd aan de hand van de rekenrente, en hoe lager die rente, hoe hoger de pensioenverplichting is. Bij het pensioen in eigen beheer hanteert u een wettelijke rekenrente van 4%. Dat is een stuk hoger dan de huidige marktrente. Daardoor is de fiscale waarde van de pensioenverplichting lager dan de werkelijke waarde van de verplichting.
  • Als gevolg van dit tweede punt, oogt het eigen vermogen van uw bv hoger dan het in werkelijkheid is. Hierdoor zou u in de verleiding gebracht kunnen worden om dividend uit te keren, terwijl uw eigen vermogen dus in werkelijkheid lager is. U moet hier bij het uitvoeren van de uitkeringstoets rekening mee houden, anders loopt u als bestuurder een aansprakelijkheidsrisico.
  • Bij een echtscheiding kan het voorkomen dat het opgebouwde pensioen op economische gronden gewaardeerd moet worden bij de overdracht aan een verzekeraar. De opgebouwde reserve blijkt dan ineens ontoereikend, waardoor u flink bij moet storten.

Jaarlijks een bedrag reserveren

Als uitweg stelt de staatssecretaris voor dat het pensioen in eigen beheer vervangen zou kunnen worden door een fiscale pensioenreserve voor de oude dag. Door dit systeem zou het pensioen in eigen beheer voor u als dga eigenlijk afgeschaft worden. Er is dan geen sprake meer van een arbeidsjuridische pensioenovereenkomst tussen u en uw bv, waarin uw bv zich verplicht om voor uw pensioen te zorgen. Uw bv heeft dan geen pensioenverplichtingen meer ten opzichte van u als dga. In plaats daarvan reserveert uw bv jaarlijks een bepaald bedrag van de winst in een pensioenreserve. Als u met pensioen gaat, wordt de opgebouwde reserve verplicht ingezet voor de aankoop van een lijfrente.

Inhaaldotaties niet mogelijk

Om dit nieuwe systeem overzichtelijk te houden, stelt de staatssecretaris voor om inhaaldotaties niet mogelijk te maken. Oftewel: als u een jaar geen winst maakt, kunt u geen storting doen in de pensioenreserve en dit in latere goede jaren niet meer inhalen. Als uw bv dus wisselende winsten maakt, zult u dus een lagere reserve opbouwen. Volgens de staatssecretaris past dit bij de gedachte dat er in deze constructie geen pensioenrechten opgebouwd worden. Uw pensioen zou in het nieuwe systeem dus eenvoudiger, maar ook onzekerder worden.

Bron: Rendement Fiscaal

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Of kies uit nieuws categorieën