Extra diensten bij all-in-systeem btw-vrijAls een ondernemer een all-in-systeem aanbiedt aan zijn klanten kan een deel van de omzet uit de abonnementen vrijgesteld zijn van omzetbelasting, zoals blijkt uit de volgende zaak.

Zo bood een bv die optometrische diensten verrichtte en brillen en contactlenzen leverde een all-in-systeem aan aan haar klanten. De klanten die gebruik maakten van dit systeem hadden recht op het tegen één vooraf bepaalde prijs onbeperkt afnemen van bepaalde diensten. Het ging hierbij om diensten die werden verricht door gediplomeerde optometristen, het aanmeten van contactlenzen, (her)aanpassingswerkzaamheden en nazorg. Daarnaast kregen die klanten ook een korting bij de aanschaf van contactlenzen en contactlenzenvloeistof. De bv stelde dat een deel van de omzet uit de abonnementen betrekking had op vrijgestelde medische diensten. Volgens de inspecteur vormden de diensten in kwestie één ondeelbare prestatie met aan omzetbelasting onderworpen leveringen van contactlenzen. De Hoge Raad was het met het hof eens dat de bv in het kader van het all-in-systeem te onderscheiden prestaties verrichtte, namelijk van btw vrijgestelde diensten voor optometristen en met btw belaste leveringen van contactlenzen en contactvloeistoffen. Het hof had volgens de Hoge Raad ook terecht het recht op teruggaaf vastgesteld op 90 percent van de op de aangiften voor de abonnementsgelden voldane omzetbelasting. Wel verwees de Hoge Raad de zaak naar een andere hof, omdat de inspecteur ten onrechte niet in de gelegenheid werd gesteld het incidenteel hoger beroep schriftelijk te beantwoorden.

Wetten: artikel 11, lid 1, g Wet OB Wet 1968

Meer informatie: Hoge Raad, 12 september 2014 (gepubliceerd 12 september 2014), ECLI:NL:HR:2014:2659

Bron: Taxence

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën