Externe bedrijfsuitjes toch volledig belast?De Belastingdienst heeft op 17 maart 2015 vragen en antwoorden over de werkkostenregeling gepubliceerd. Opvallend is dat het antwoord op de vraag over bedrijfsuitjes (en personeelsfeesten) na een studiedag afwijkt van eerdere uitlatingen van de Belastingdienst.

Tijd voor een update.

Werd in februari 2015 tijdens een Webinar het standpunt ingenomen dat consumpties en maaltijden op een bedrijfsuitje (en een personeelsfeest) na een studiedag zijn vrijgesteld, thans neemt de Belastingdienst (weer) het standpunt in dat de kosten van het bedrijfsuitje en het personeelsfeest tot het loon van de werknemer behoren. De werkgever kan dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

Bedrijfsuitjes
In eerste aanleg dient onderscheid te worden gemaakt tussen een bedrijfsuitje georganiseerd op de werkplek en een bedrijfsuitje georganiseerd op een externe locatie.

Op de werkplek
Indien naast hapjes en drankjes ook een lopend buffet wordt geserveerd tijdens een op de werkplek georganiseerd bedrijfsuitje, geldt voor consumpties de nihil waardering. Voor het buffet geldt de forfaitaire waardering voor een maaltijd.

Op een externe locatie
In deze situatie is de invulling van het programma doorslaggevend bij de beoordeling of het bedrijfsuitje al dan niet belast is. Overheerst het zakelijk belang dan geldt voor de totale kosten van de activiteit de gerichte vrijstelling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een op een externe locatie georganiseerde ontbijtsessie waarbij de directie mededelingen doet aan het personeel.

Indien de werkgever zijn medewerkers meeneemt op een skivakantie om de samenwerking te bevorderen (teambuilding), heeft deze reis vooral een consumptief karakter en vormt de factuurwaarde inclusief btw belast loon. De werkgever kan dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

Organiseert de werkgever een externe studiedag met aansluitend een groot feest, een lopend buffet en een optreden van een artiest, dan is het studiegedeelte van de dag gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten die verband houden met de studiedag mogen onbelast worden verstrekt. Het feest is een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. Alle kosten voor het feest vormen loon dat door de werkgever als eindheffingsloon kan worden aangewezen.

Wat is voor gemeenten van belang
Het organiseren van een bedrijfsuitje  op een externe locatie kan dus verschillende fiscale gevolgen hebben. Omdat het karakter van het bedrijfsuitje gevolgen heeft voor de vrije ruimte, is van belang dat vooraf wordt nagedacht over de invulling en de tijdsbesteding. Indien een bedrijfsuitje wordt gecombineerd met een studiedag met een overwegend zakelijk karakter, zijn de gerichte vrijstellingen voor cursussen, congressen en dergelijke van toepassing. Er zal dan een knip moeten worden aangebracht tussen de studie en het vertier. Het vertier wordt in dat geval aangemerkt als een consumptieve activiteit, die volledig tot het loon wordt gerekend.  De werkgever kan dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

Wilt u meer weten over bedrijfsuitjes en de werkkostenregeling dan wel heeft u vragen over de toepassing van de werkkostenregeling in het algemeen, neemt u dan contact op met Ton van der Fits of ons secretariaat via 072 – 5350525 of per e-mail info@efkbelastingadviseurs.nl.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën