Europees Parlementslid Cora van Nieuwenhuizen stelt zich voor733Wie is Cora van Nieuwenhuizen?

Cora van Nieuwenhuizen, getrouwd en vier kinderen, is na haar studie geografie de bancaire sector in gegaan bij Credit Lyonnais Nederland N.V. Het lijkt in navolging van haar vader te zijn, die zijn hele leven voor een bank heeft gewerkt.

Van huis uit is er interesse in de financiële wereld en is zij doordrongen van de noodzaak van financiële degelijkheid: niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Deze ervaring heeft ze als voorzitter van de Tweede Kamercommissie Financiën goed benut.

Naast de Tweede Kamer heeft zij op de 2 andere niveaus ervaring opgedaan als volksvertegenwoordiger: in de gemeente en de provincie. In dat laatste heeft zij aan de andere kant gestaan, als bestuurder (gedeputeerde), van Brabant. Kortom, zij heeft wel geleerd hoe je zaken moet regelen in de politiek.

Het enige onontgonnen terrein, Europa, wordt nu verkend. Ze staat kandidaat op plaats 2 van de VVD lijst voor de Europese Verkiezingen.

Het Europees Parlement is heel groot. Het telt 766 leden. Het belangrijkste werk gebeurt in kleine commissies, die zijn veel overzichtelijker. Van Nieuwenhuizen: “Het politieke handwerk is overal hetzelfde. De schaal is anders, maar het gaat erom dat je draagvlak vindt voor je plannen.” Ze ziet haar toekomst in Brussel vol vertrouwen tegemoet.

Van Nieuwenhuizen wil in een commissie deelnemen die voor de toekomst van Nederland belangrijk is. Haar voorkeur gaat uit naar ITRE (industrie onderzoek en energie), TRAN (Transport) en ECON (economische en monetaire zaken).

Mevrouw van Nieuwenhuizen,  wat wilt u bereiken in Brussel?

Het belangrijkste Europese agendapunt voor de komende periode is de economie. Een goed draaiende Europese economie levert banen op. Alleen als bedrijven kunnen groeien, komt er meer werk. Ik wil mij daar in Brussel hard voor maken.

De interne markt is voor Nederland enorm belangrijk. Eerlijke concurrentie is hard nodig. Driekwart van onze producten verkopen we in Europa. Maar ook buiten Europa is de Europese Unie belangrijk voor Nederland. Het maakt nogal uit of je een handelspartner bent met 17 miljoen inwoners of met 500 miljoen. Waar je die 17 miljoen kunt negeren, moet je die 500 miljoen serieus nemen. Europa is belangrijk voor onze Nederlandse ondernemers, zoals de Hema die de markt verovert in Frankrijk en Spanje. Een mooi voorbeeld is ook de transportondernemer uit Brabant, die heel Europa als werkgebied heeft. We hebben in Nederland fantastische bedrijven waar we trots op mogen zijn. Europa moet voor hen werken, niet andersom.

Wilt u de samenwerking met Europa intensiveren?

Alleen waar nodig. De VVD staat voor bestuur dat zo dicht mogelijk bij de mensen staat. We zullen per onderwerp bekijken of het toegevoegde waarde heeft om dit op Europese schaal te regelen of dat het beter nationaal, provinciaal of lokaal niveau kan worden geregeld. Het succes van de Europese samenwerking op economisch terrein moeten we koesteren, maar we moeten ons niet blind staren op resultaten uit het verleden. De Europese Unie is van cruciaal belang voor het bevorderen van economische groei en het scheppen van banen. Het is bijvoorbeeld positief als in heel Europa dezelfde vereisten gelden voor accountants. Nederland moet Europese wetgeving niet vervolgens strenger gaan implementeren dan onze buurlanden. Daarmee wordt het bedrijfsleven en de overheid onnodig op kosten gejaagd. Onze concurrentiepositie wordt dan ook in gevaar gebracht. Een gelijk speelveld in Europa; daar gaat het om.

Waar moet een voorstel uit Europa aan voldoen om op uw steun te mogen rekenen?

De VVD beoordeelt Europese voorstellen pragmatisch. We toetsen of het beleid strookt met het Nederlands belang. Alleen dan krijgen Europese voorstellen onze steun. We waken voor onnodige bemoeizucht op tal van terreinen zoals onze pensioenen, het zorgstelsel, de woningmarkt, het onderwijs, het belastingbeleid en de sociale zekerheid. Brussel moet zich verre houden van het regelen van onnodige details in regelgeving en van permanente subsidiestromen.

Ik wil wetgeving graag eerst aan ondernemers voorleggen. Zij kunnen inschatten hoe iets in de praktijk zal werken. Wetten en regels moeten ‘ondernemersproof’ zijn. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Dan kunnen zij de banen creëren die we zo hard nodig hebben.

Brussel moet terug naar de basis; zorgen voor welvaart en veiligheid. De rest regelen we in Nederland zelf.

 

 

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Of kies uit nieuws categorieën