Erfgenaam kan ook WOZ-beschikking aanvragenDankzij het volgende arrest van de Hoge Raad kan een erfgenaam met een overbedelingsvordering ook een WOZ-beschikking aanvragen voor een onroerende zaak die hij niet zelf bezit.

Hierbij ging het om een zoon die na het overlijden van zijn moeder een overbedelingsvordering had verkregen op zijn vader. De hoogte van deze vordering was mede afhankelijk van de waarde van de woning die ook tot de nalatenschap behoorde. De zoon vroeg daarom een WOZ-beschikking aan. De gemeente wees dit verzoek af, omdat de zoon geen medebelanghebbende zou zijn. De Hoge Raad concludeerde dat de zoon een fiscaal belang had bij de vaststelling van de WOZ-waarde. Het bedrag dat hij moest betalen aan erfbelasting over zijn overbedelingsvordering was immers mede afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. De gemeente moest daarom een WOZ-beschikking afgeven aan de zoon.
Wet: artikel 21, vijfde lid SW 1956 en artikelen 26 en 28 Wet WOZ

Meer informatie: Hoge Raad, 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:835

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Of kies uit nieuws categorieën