Erfbelasting over ‘oudere’ WOZ-waarde in strijd met EVRMHeeft u een woning geërfd en is de werkelijke waarde ten tijde van het overlijden lager dan de WOZ-waarde, dan kunt u mogelijk een voordeel behalen. De rechtbank Haarlem besliste namelijk onlangs dat een aanslag erfbelasting, waarbij de werkelijke waarde van een woning ten tijde van het overlijden veel lager was dan de WOZ-waarde, moest worden verminderd op grond van het Europees Verdrag voor Bescherming van Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM).

De casus die aan deze uitspraak ten grondslag lag, is als volgt. V overlijdt op 6 april 2010. Tot zijn nalatenschap behoort een woning. De WOZ-waarde voor het kalenderjaar 2010 met waardepeildatum 1 januari 2009 is vastgesteld op € 840.000. Voor een jaar later is de WOZ-waarde vastgesteld op € 762.500. In de aangifte hebben de erfgenamen deze lagere waarde met peildatum 1 januari 2010 opgenomen. De inspecteur heeft in de aanslag de waarde van de woning vastgesteld op de waarde per peildatum 1 januari 2009 (€ 840.000).

De rechtbank was het met de erfgenamen eens. In casu was de WOZ-waarde van de woning tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 met € 77.500 gedaald. Er wordt dan over een hoger bedrag erfbelasting berekend dan de erfgenamen werkelijk aan waarde hebben verkregen. Dit is volgens de rechtbank zowel absoluut als relatief een zware last, te meer nu aan de verkrijging van de woning geen (directe) middelen worden verkregen om de verschuldigde erfbelasting te kunnen betalen. De waardering van de woning naar de waardepeildatum 1 januari 2009 leidt volgens de rechtbank tot een met het EVRM strijdige buitensporige last.

Wat betekent dit voor u?
Deze uitspraak heeft betrekking op het belastingjaar 2010. Zowel in dat jaar als in 2011 werden woningen voor de erfbelasting (en schenkbelasting) in aanmerking genomen naar de WOZ-waarde van het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvond (waardepeildatum ligt dus altijd minstens 12 maanden eerder). Per 1 januari 2012 bepaalt artikel 21 lid 5 SW echter dat op verzoek van de belastingplichtige ook mag worden uitgegaan van de waarde volgend op het jaar van de verkrijging.

Ook de huidige regeling kan echter bij een dalende woningmarkt en een overlijdensdatum aan het eind van het kalenderjaar nadelig uitvallen, waardoor er naar onze mening ook onder de huidige regeling sprake kan zijn van een buitensporige last. Het is moeilijk aan te geven wanneer precies sprake is van een buitensporige last. Volgens de rechtbank is hier in ieder geval sprake van bij een waardedaling van bijna 8%.

Mocht u betrokken zijn bij een nalatenschap waartoe een woning behoort, waarvan de WOZ-waarde die in dat jaar geldt hoger is dan de werkelijke waarde, neemt u dan contact met ons op (met link naar algemene emailadres Estate Planning). Heeft u reeds een aanslag erfbelasting ontvangen, let dan op de bezwaartermijn. U heeft immers slechts zes weken om bezwaar te maken.

Bron: BDO

Reacties

1 reactie to “Erfbelasting over ‘oudere’ WOZ-waarde in strijd met EVRM”
 1. Simone says:

  mijn vader heeft zijn panden na het overlijden van mijn moeder veel te laag op gegeven dat wist de notaris ook.
  nu ben ik als enige dochter en kleinzoon legetaris geworden .en zijn van mijn overleden zus mijn zwager en ander kleinkind als erfgenamen benoemd.
  Mijn vader had 1 pand wat mijn zwager huurde en een winkel had op 169.000 gezet.Wat ruim 1 miljoen waard is.Omdat ik na mijn vaders overlijden al aangaf een advocaat te nemen is het toch 400,000
  geworden nu wil mijn zwager het voor die prijs kopen ,voor de woz bepaling deed hij de deur niet open.
  ook een ander pand in amsterdam op 350,000 wat wel bijna 2 miljoen waard is.
  Het is via een oom die executeur is nu al bij mij vaders leven verkocht aan een bedrijf voor op papier 750.00 wat opgeknapt wordt en dan in winst gedeeld,maar dat wordt er niet bij gezegd.in de toekomst.

  Mijn vader heeft 40 duizend aan belasting betaald na mijn moeders overlijden.aan erfbelasting hij had het vruchtgebruik.
  Natuurlijk kun je zeggen die dochter schrijft dit omdat ze uit is op wraak nou meer gerechtigheid.
  Omdat alles net zo goed van mijn moeder was ,zij is in oktober 5 jaar overleden.
  Daar heb ik in juli mijn 50% van gehad wat ook niet klopt met de bedrage maar goed.
  Ik heb mijn legaat nog steeds niet ontvangen omdat er al belasting perikelen zijn maar daar heb ik als legaat niets mee te maken met de voortgang laat staan wat er gaande is.
  Nou vindt ik het raar dat de belasting er geen gehoor aangeeft ik heb alle bewijsstukken ook de woz waarden.
  Mijn advocaat kwam er niet door heen en mijn neef zijn advocaat ook niet dus zijn we er maar mee gestopt .
  geen antwoord van de notaris genoeg gevraagd ,laat staan de executeur.
  Enfin is dit recht??
  vader eind 2012 overleden.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën