EK voetbal 2012 lucratief voor bedrijfslevenNederlandse ondernemers die in het buitenland hun krachten bundelden met de regeling 2g@there van het ministerie van Economische Zaken verworven voor het EK-voetbal in 2012 ruim 100 miljoen euro aan orders.
 Uit een analyse van 2g@there, een regeling van het ministerie van Economische Zaken die samenwerking van bedrijven over de grens bevordert, blijkt dat Nederlandse bedrijven die in het buitenland de krachten met de regeling bundelen vaak succesvol zijn met het binnenhalen van orders. Sinds 2007 is voor minimaal 500 miljoen euro aan orders binnengehaald.

Opkomende markten
Om over de grens voet aan de grond te krijgen, kunnen samenwerkende ondernemers (meerjarige) financiële steun uit het 2g@there-programma krijgen. Naast geldelijke steun gaat het ook om hulp van Nederlandse ambassades en ondersteuning bij missies (economische diplomatie). Juist in moeilijke, opkomende markten kunnen overheidscontracten iets soms bespoedigen of kan een markt worden geopend. De financiële steun is verder te gebruiken voor informatiestudies, demonstratieprojecten, economische missies en Holland Branding.

Nederlandse sterktes
De regeling 2g@there is gericht op clusters van bedrijven en kennisinstellingen die kansen zien in opkomende markten waar publiek-private samenwerking essentieel is om een marktpositie op te bouwen. Door zich als cluster te presenteren over de grens, staan bedrijven sterker. Een ambassadeur die namens twintig bedrijven spreekt, heeft meer impact dan een vertegenwoordiger die namens één bedrijf het woord voert. Met de regeling krijgen typisch Nederlandse sterktes meer bekendheid/gezicht op die markt.

Europees kampioenschap voetbal
In 2009 haalden ondernemers met 2 miljoen euro ondersteuning uit het 2g@there-programma voor ruim 100 miljoen euro aan orders binnen gerelateerd aan het Europees kampioenschap voetbal in Polen en Oekraïne en 2012. In de Verenigde Staten hebben Nederlandse ondernemers voor 250 miljoen euro aan opdrachten binnengehaald om Louisiana, California en Florida beter te beschermen tegen orkanen. De Nederlandse expertise werd ingeroepen na de orkaan Katrina.

Andere voorbeelden van succesvolle samenwerking zijn te vinden in Rusland, de Golfregio, Turkije, India, Brazilië, China, Japan en Servië. De bedrijven zoeken vooral samenwerking op het gebied van water/maritieme sector, infrastructuur, agribusiness, duurzame energie, afvalverwerking, creatieve sector, ICT, bodemontwikkeling en automotive.

Innovatief
Economisch onderzoek laat zien dat bedrijven die internationaal actief zijn niet alleen nieuwe markten aanboren, maar ook innovatiever zijn dan hun alleen op het binnenland georiënteerde collega’s. Export en internationalisering maken bedrijven sterker.

Volgens minister van der Hoeven van Economische Zaken is het voor een kleine open economie als de Nederlandse belangrijk om je als collectief te presenteren en je goed te positioneren op groeimarkten. ‘Deze evaluatie laat zien dat deze aanpak werkt. Nederland is groot geworden, omdat Nederlandse bedrijven over de grens durfden te kijken. Juist in deze moeilijke economische tijd is het belangrijk dat we in Nederland de internationale blik behouden en de grens over blijven gaan.’

Deelnemen
2g@there wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerd door de NL EVD Internationaal, onderdeel van Agentschap NL dat onder het ministerie van Economische Zaken valt. Consortia van minimaal acht bedrijven en/of kennisinstellingen kunnen bij de EVD voorstellen indienen. Het programma 2g@there staat open voor projecten in alle landen en alle sectoren waar Nederlandse ondernemers internationaal onderscheidend kunnen zijn. Zowel de overheid als de betrokken bedrijven leveren een financiële bijdrage. EZ heeft sinds de start circa 44 miljoen euro aan financiële ondersteuning gegeven. Het bedrijfsleven zelf heeft circa 40 miljoen euro geïnvesteerd. In totaal waren er 485 bedrijven bij betrokken, verdeeld over 24 programma’s. Bron: MinFin.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën