Einddatum WW-uitkering ongewijzigd bij ziekteEen periode van ziekte is voor werklozen met een WW-uitkering en mensen van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, straks niet meer van invloed op de einddatum van de WW-uitkering. Het wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin dit wordt geregeld is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Nu kan het in beide situaties voor mensen financieel aantrekkelijk zijn om zich ziek te melden. De einddatum van het recht op een WW-uitkering verschuift namelijk met de periode dat de (aanstaande) werkloze ziek is. Met dit wetsvoorstel wordt dit voorkomen. Het kabinet heeft deze maatregel aangekondigd in de begroting voor 2010.

Ook wordt geregeld dat de loon- en verhaalssanctie geldt voor de werkgever van personen die aanspraak maken op een Ziektewet-uitkering, als deze werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet is nagekomen. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel een nieuwe manier voorgesteld voor de verrekening van inkomsten uit arbeid tijdens het recht op een uitkering op grond van de Ziektewet.

 Klik hier voor het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Bron: SZW.

Reacties

1 reactie to “Einddatum WW-uitkering ongewijzigd bij ziekte”
  1. Ik vind dat dit soort dingen helemaal niet horen te kunnen, ze zouden de einddatum juist moet verlengen bij ziekte aangezien dat onder overmacht valt. Ze moeten alleen wel duidelijke grenzen stellen voor wanneer iemand echt ‘ziek’ is en natuurlijk moet aan al het goeds wel een eind komen.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën